ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1997: 176 tétel lapozás: 1-30 ... 61-90 | 91-120 | 121-150 | 151-176

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

MAKKAY János: A csángók, a mezőségiek és a székelyek honfoglalása. Hitel. X. évf. (1997) 9. sz. 49-56.

OLOSZ Katalin: XVIII-XIX. századi adatok a moldvai magyarok szokásairól és nevéről. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 27-35.

DUMA Andrei: Nyílt levél Tokay Györgyhöz. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 47-48. sz. [87-88.!] 7.

FEER, Catrina - DUMA, Andrei - CICEU, Anton: Nyílt levél a miniszterelnök úrhoz. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 47-48. [87-88.!] sz. 6.

KOMLÓSSY József: Arumun példa a csángóknak. Új Magyarország. 1997. okt. 15.

BÁRTH János: Település. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 7-88.

BURLACU, Gheorghe: Ocolul domnesc Trotuş (sec. XV-XIX). [Tatros fejedelmi kerülete.] Carpica. XXVI. évf. (1997) 2. sz. 59-75.; XXVII. évf. (1998) 95-126.; XXXI. évf. (2002) 123-142.

HALÁSZ Péter: Új szempontok a moldvai magyarok táji-etnikai tagozódásának vizsgálatához. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 7-26.

MATEI, Mircea D.: Geneză şi evoluţie urbană în Moldova şi Ţara Românească. [Városok kialakulása és fejlődése Moldvában és Havasalföldön.] Editura Helios. Iaşi, 1997

ZAHARIA, Dumitru: Câteva date despre Cleja. [Néhány adat Klézséről.] Deşteptarea. 1997. nov. 11.

BENEDEK H. János: Csángó falvak gazdasági problémái. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 68-71.

BENEDEK H. János: Csángó falvak gazdasági problémái. In Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 195-209.

BENEDEK H. János: Egy moldvai magyar parasztcsalád gazdálkodása. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 210-223.

FARKAS Tibor: A moldvai csángó közösségek életstratégiái. In: Kovács Teréz (szerk.): A fenntartható mezőgazdaságtól a vidékfejlesztésig. IV. Falukonferencia. MTA Regionális Kutatások Központja. Pécs, 1997 147-153.

HALÁSZ Péter: A "honcsánt szappan". Házi szappanfőzés a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár. VI. évf. (1997) 1-4. sz. 233-240.

BALASSA M. Iván: A magyar népi építészet táji tagolódása a 18-20. században. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 266-288.

CSILLÉRY Klára, K.: Lakáskultúra. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 327-416.

ARTIMON, Alexandru: Biserici din zona de sud-est a Moldovei (sec. XIV-XVII). [Templomok Moldva délkeleti részén (XIV-XVII. század).] Carpica. XXVI. évf. (1997) 2. sz. 16-27.

HALÁSZ Péter: A kickófalvi Szent István szobor. Honismeret. XXV. évf. (1997) 4. sz. 8.

KISBÁN Eszter: Táplálkozáskultúra. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 417-584.

NAGY Balázs: Sós források hasznosítása a moldvai Gorzafalvában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 190-194.

NYISZTOR Tinka: Kései fordulat. Az étkezési kultúra újkori formáinak beépülése az 1960-as évektől egy moldvai faluban. In: Romsics Imre - Kisbán Eszter (szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. Viski Károly Múzeum. Kalocsa, 1997 219-232.

NYISZTOR Tinka: Töltött tyúk a pusztinai ünnepi étkezéseken. In: Kuti Klára (szerk.): Morzsák. Tanulmányok Kisbán Eszter tiszteletére. MTA Néprajzi Kutatóintézet. Budapest, 1997 127-137.

ZAKARIÁS Erzsébet: A moldvai csángók táplálkozáskultúrájáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 169-189.

ZAKARIÁS Erzsébet: Vázlat a moldvai csángók táplálkozáskultúrájáról. In: Romsics Imre - Kisbán Eszter (szerk.): A táplálkozáskultúra változatai a 18-20. században. Kalocsa, 1997 205-218.

FLÓRIÁN Mária: Öltözködés. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 585-768.

KÓKA Rozália: Panaszkodás Istennek. Petrás Mária, az első csángó magyar iparművész. Moldvai Magyarság. VII. évf. (1997) 81. sz. 1., 4.

PUSZTINAI [ŐSZ ERŐSS Péter]: Egy pusztinai "népszokás" a negyvenes évekből. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 81. sz. 1.

TÁTRAI Zsuzsanna - KARÁCSONY MOLNÁR Erika: Jeles napok, ünnepi szokások. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997

BENEDEK H. Erika: A terhesség, szülés, csecsemőgondozás múltja és jelene egy moldvai csángó faluban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 56-72.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék