ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    2002: 441 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 421-441

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

CSIBI Margit - KOZMA-KIS Erzsébet-Edit: A Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszékén 2001-ig megírt néprajzi témájú szakdolgozatok jegyzéke. In: Szabó Á. Töhötöm (szerk.): Lenyomatok. Fiatal kutatók a népi kultúráról. (Kriza Könyvek 12.) Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2002 233-237.

ANTAL Árpád: Kései számvetés csángó ügyben. Székelyföld. VI. évf. (2002) 11. sz. 93-121.

HALÁSZ Péter: Eredmények és feladatok a moldvai csángók néprajzi kutatásában. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 19-45.

HATOS Pál: Szempontok a csángókérdés kulturális kontextusainak értelmezéséhez. Pro Minoritate. (2002) Tél. 5-16.

KESZEG Vilmos: A romániai magyar néprajzkutatás egy évtizede. 1990-2001. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. I. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2002 119-170.

LÉNÁRT Anna: Adatok a Székely Nemzeti Múzeum két világháború közti néprajzi kutatásszervező tevékenységéhez. In: Boér Hunor - Wolf Tamás (szerk.): Emlékkönyv a Székely Nemzeti Múzeum százhuszonöt éves jubileumára. II. T3 Kiadó. Sepsiszentgyörgy, 2002 127-153.

MOHAY Tamás: Adatok és szempontok a romániai magyar néprajzi kutatás tizenkét évéhez. In: Tánczos Vilmos - Tőkés Gyöngyvér (szerk.): Tizenkét év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990-2001 közötti eredményeiről. III. Scientia Kiadó. Kolozsvár, 2002 37-64.

POZSGAI Péter - HEILIG Balázs: Lükő Gábor regionális társadalom- és kultúrakutatása a moldvai magyaroknál. In: Lükő Gábor: A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Táton Kiadó. Budapest, 2002 295-304.

DIÓSZEGI László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002

FARAGÓ József: A moldvai csángó népi kultúrától magyar nemzeti kultúra felé. Hitel. XV. évf. (2002) 2. sz. 108-114.

HALÁSZ Péter: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002

HALÁSZ Péter: Az Etelközben élő magyarokról. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 13-17.

HOFER Tamás: Moldavian Csángós. [A moldvai csángók.] In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 87-95.

ICHIM, Florica - ICHIM, Dorinel: Catolicii moldoveni. (Studiu de etnologie). [A moldvai katolikusok. Etnológiai vizsgálat.] Editura Diagonal. Bacău, 2002

LÜKŐ Gábor: A moldvai csángók. A csángók kapcsolatai az erdélyi magyarsággal. Táton Könyvkiadó. Budapest, 2002

POZSONY Ferenc: Ceangăii din Moldova. [Moldvai csángók.] Asociaţia Etnografică Kriza János. Cluj, 2002

POZSONY Ferenc: Ceangăii din Moldova. [Moldvai csángók.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 9. sz. 10-11., 10. sz. 16-17., 11. sz. 18-19.

BAUMGARTNER Sándor: Jelentés a moldvai magyarokról 1939-ből. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 7. sz. 14-15.

PILAT, Liviu: Natalitate şi mortalitate în parohia Răchiteni la sfârşitul secolului al XVIII-lea. [Születés és elhalálozás a domafalvi parókián a XVIII. század végén.] Opţiuni Istoriografice. Buletinul Asociaţiei Tinerilor Istorici Ieşeni. 2002

TÁNCZOS Vilmos: Hungarians in Moldavia. In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 11-27.

TÁNCZOS Vilmos: A moldvai csángók lélekszámáról. Nyelvünk és Kultúránk. XXXII. évf. (2002) 3. sz. 13-41.

TÁNCZOS Vilmos: About the Demography of the Moldavian Csángós. [A moldvai csángók lélekszámáról.] In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002 117-147.

TÁNCZOS Vilmos: Ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók.] Altera. VIII. évf. (2002) 17-18. sz. 48-80.

(n. n.) Az 1930-as évi népszámlálás adatai. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 3. sz. 6-10.

(n. n.) Datele recensământului din 7 ianuarie 1992 în comunele locuite de ceangăi din judeţul Bacău şi Neamţ. [Bákó és Neamţ megye katolikus településeinek 1992. január 7-i népszámlálásának adatai.] Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 3. sz. 11-15.

ADAM, Eduard: Cazul Pustiana a fost alimentat chiar de Asociaţia Ceangăilor Maghiari. [A pusztinai esetet maga a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége idézte elő.] Monitorul de Bacău. 2002. márc. 22.

ADAM, Eduard: Ceangăii din Pârgăreşti au fost îndemnaţi să se declare unguri. [A szőlőhegyi csángókat arra bíztatták, hogy magyarnak vallják magukat.] Monitorul de Bacău. 2002. márc. 25.

BEKE György: Húsvéti szomorúság. Súlyos aggodalmak a népszámlálás miatt. Új Ember. 2002. 31. sz.

CUCU, Eduard - ADAM, Eduard: AMCM vrea mai mulţi maghiari la Pustiana. [Az MCSMSZ több magyart akar Pusztinán.] Monitorul de Bacău. 2002. márc. 21.

D. E.: Ceangăii din Moldova s-au declarat români. [A moldvai csángók románoknak vallották magukat.] Ziua. 2002. ápr. 30.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék