ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1990: 161 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 151-161

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

CSERBÁK András (összeáll.): A magyar néprajztudomány bibliográfiája, 1988. Hungarológiai Értesítő. XII. évf. (1990-1993) 1-2. sz. 221-268.

HALÁSZ Péter: Új könyvek a moldvai magyarságról. Tiszatáj. XLIV. évf. (1990) 8. sz. 84-91.

GUNDA Béla: A moldvai magyar népi műveltség jellegéhez. Néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál. In: Kósa László (szerk.): Népi Kultúra - Népi Társadalom XV. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1990 37-86.

KOVÁCS Ferenc: Bitay Árpád és a csángók. Keresztény Szó. I. évf. (1990) 5. sz. 6.

KOVÁCS Ferenc: Bitay Árpád şi ceangăii. [Bitay Árpád és a csángók.] Csángó Újság. I. évf. (1990) 2. sz. 3.

KÓSA László: Moldva és Bukovina. In: Uő: Paraszti polgárosulás és a népi kultúra táji megoszlása Magyarországon (1880-1920). (Néprajz Egyetemi Hallgatóknak 12.) Debrecen, 1990 394-401.

SCHÖPFLIN George - POULTON, Hugh: Romania’s Ethnic Hungarians. A Minority Rights Group Report. [A romániai magyarok. A Minority Rights Group jelentése.] London, 1990

GAZDA László: Adatok Moldva csángó-magyar népességéről. Csángó Újság. I. évf. (1990) 1. sz. 2.

SZABADOS Mihály: A moldvai magyarok a román népszámlálások tükrében. In: Kiss Gy. Csaba (szerk.): Magyarságkutatás. A Magyarságkutató Intézet Évkönyve 1989. Magyarságkutató Intézet. Budapest, 1990 89-102.

KOZMA Mária (összeáll.): Hiétszer árvább. A moldvai csángó magyarokról. ENB Design és Reklám Vállalat. Csíkszereda, 1990

BEKE György: Lesz-e csángó feltámadás? Magyar Napló. II. évf. (1990) 34. sz. 6.

BEKE György: Csángó sorsképlet. Valóság. 1990. okt. 26., nov. 2.

BINDER Pál: Régi és új csángók. Európai Idő. I. évf. (1990) 7. sz. 2.

EGYED Emese: Küzdeni azokért, akik magukra maradtak. Erdélyi Híradó. I. évf. (1990) 11 sz. 3.

GAZDA László: Szenvedésben átvészelt évszázadok. Csángó Újság. I. évf. (1990) 3. sz. 1, 3.

GAZDA László: Kik is a moldvai csángók? Háromszék. 1990. jún. 30.

HALÁSZ Péter: Négy pap a moldvai magyarokról. Új Horizont. XVIII. évf. (1990) 6. sz. 67-70.

IRÁNYI PÉTER: Elcsángált magyarok Moldvában. Európai Idő. I. évf. (1990) 5. sz. 3.

MIRK László: "Mindenkinek csak a maga szíve tudná megmondani". Fiatal Fórum. (1990) 19. sz. 3.

MIRK László: Üzenet a Bánatos Szülőnek. Fiatal Fórum. (1990) 30. sz. 2.

Ő. E. P. [ŐSZ ERŐSS Péter]: Csángó-magyarok Dobrudzsában. Csángó Újság. I. évf. (1990) 10. sz. 4.

PÁLL Árpád: "A filmművészet olyan hajó, amely hánykolódik, de soha nem süllyed el". Budapesti jegyzetek. [Romániai vonatkozású a Gulyás-testvérek által rendezett, a moldvai csángók életét feltáró Balladák filmje, mely Kallós Zoltán gyűjtőmunkáját mutatja be.] Erdélyi Figyelő. II.évf. (1990) 11.sz. 16-17.

SZABÓ M. Barna: A csángókról szórul-szóra. Hídfő. 1990. márc. 12.

TAKÁCS Géza: Hit és nyelv. A csángók. Székely Újság. 1990. 9. sz., 10. sz., 11. sz.

(n. n.) Moldvában, valaha. Népszabadság. 1990. nov. 24.

BOGDÁN István: Tisztelt szerkesztőség! Csángó Újság. I. évf. (1990) 7. sz. 3.

DANI PÉTER Tinka: Scrisoare celor de-acasă. [Levél az otthoniakhoz.] Csángó Újság. I. évf. (1990) 3. sz. 4.

DANI PÉTER Tinka: J obb jövőre várva. Csángó Újság. I. évf. (1990) 4. sz. 3.

ERŐSS J. Péter: Luca néni emlékére. Csángó Újság. I. évf. (1990) 9. sz. 3.

PÉTERBENCZE Anikó: Lőrincz Luca moldvai csángómagyar asszony emlékére. Néprajzi Hírek. XIX. évf. (1990) 3-4. sz. 112-114.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék