ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1997: 176 tétel lapozás: 1-30 ... 91-120 | 121-150 | 151-176

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KÓS Károly: Moldvai csángó menyegző (1949). In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 73-95.

MOHAY Tamás: Temetés a moldvai Frumószában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 96-105.

NYISZTOR Tinka: "Rendes" temetések Pusztinában. A szokás szerepe a hagyományos kultúrában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 106-112.

VIRT István: A migráció hatása a moldvai csángók halottas szokásainak és hiedelmeinek hagyományozódására. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 31-40.

FARAGÓ József: Újév a moldvai Gyoszényban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 286-302.

FAZAKAS M. Izabella: Az egyházi év ünnepei Bogdánfalvában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 324-341.

HARANGOZÓ Imre: "Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját..." Adalékok a moldvai magyarok karácsonyi és újévi szokásainak vizsgálatához. In: Buka László (szerk.): Válogatott írások a regölésről. Magányos Kiadó. Debrecen, 1997 153-156.

NYISZTOR Tinka: A gyertya használata Mindenszentek és Halottak napján Pusztinában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 113-122.

NYISZTOR Tinka: A Mindenszentek és Halottak napja Pusztinán [1992-1994] különös tekintettel a gyertya használatára. Tiszavirág. (1997) 10. sz. 23-27.

POZSONY Ferenc: Újesztendei szokások a moldvai csángóknál. In: Uő (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 303-323.

LÁZÁR Katalin: Népi játékok. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997

ŐSZ [ERŐSS Péter]: Levél Klézséről. A fiass legendája. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 89. sz. 2.

FARAGÓ József: A mennybe vitt leány balladája a magyar népköltészetben. Keresztény Szó. VIII. évf. (1997) 2. sz. 18-20.

JÁKI Sándor Teodóz: A csángóföldi "Boldogasszony anyánk". Magyar Egyházzene. V. évf. (1997-1998) 1. sz. 15-18.

TÁNCZOS Vilmos: A Szent megnyilatkozásai a moldvai és gyimesi népi imádságokban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 224-239.

(n. n.) Csángó ima. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 83-84. sz. 1.

SZEGŐ Júlia: Lakodalmi rigmusok. Moldvai Magyarság. VIII. évf. (1997) 83-84. sz. 6.

DRASKÓCZY Lídia: Moldvai csángó hegedűs dallamok. Óbudai Népzenei Iskola. Budapest, 1997

PAKSA Katalin (szerk.): A Magyar Népzene Tára. X. Népdaltípusok 5. Balassi Kiadó. Budapest, 1997

PÁVAI István: Jajnóta-szerű dallamstrófák a moldvai magyar népzenében. In: Zenetudományi Dolgozatok 1995-1996. MTA Zenetudományi Intézete. Budapest, 1997 295-320.

SEBŐ Ferenc (szerk.): Népzenei olvasókönyv. Harmadik, változatlan kiadás. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997

MARTIN György: A keleti vagy erdélyi táncdialektus. In: Felföldi László - Pesovár Ernő (szerk.): A magyar nép és nemzetiségeinek tánchagyománya. (Jelenlévő Múlt) Planétás Kiadó. Budapest, 1997 255-278.

CSOMA Gergely: A moldvai csángó magyarok szerelmi varázslása. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 180-223.

POZSONY Ferenc: Látomások a moldvai csángó falvakban. In: Uő (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 248-258.

BENEDEK H. Erika: Adalékok egy moldvai csángó falu népi növényismeretéhez. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 150-168.

PÁLFALVI Pál: A pusztinai temető növényvilágáról. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 123-149.

HARANGOZÓ Imre: A moldvai magyarok világképének változása. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 27-30.

POZSONY Ferenc: Vallásos tárgyak egy moldvai csángó család környezetében. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 174-180.

POZSONY Ferenc: Egy moldvai csángó család vallásos tárgyai. In: Uő (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 240-247.

GAZDA Enikő - BENEDEK H. Erika: Pusztinaiak csíksomylói búcsújárása 1993-ban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 259-285.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék