ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1997: 176 tétel lapozás: 1-30 ... 121-150 | 151-176

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

MOHAY Tamás: Hagyomány és hagyományteremtés a csíksomlyói búcsún 1990-ben. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében. II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 130-148.

TÁNCZOS Vilmos: A moldvai magyarok búcsúvezetői. In: Lackovits Emőke, S. (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében II. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság Laczkó Dezső Múzeuma-Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszéke. Veszprém-Debrecen, 1997 148-167.

MOLNÁR V. József: Csíksomlyó. Kapu. (1997) 12. sz. 59-60.

TÓTH Sándor: Csíksomlyói zarándokúton. Új Magyarország. 1997. jan. 18.

HARANGOZÓ Imre: "Óh, Szent István dícsértessél..." Szent István király tisztelete. Keresztény Nap. (1997) 7. sz. 1.

MAGYAR Zoltán: Szent István alakja a moldvai magyar néphagyományban. Honismeret. XXV. évf. (1997) 4. sz. 3-8.

HORVÁTH Antal: Századunk csángó sorskérdéseiről. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 41-44.

POZSONY Ferenc: Egy moldvai csángó falu társadalmáról. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 16-23.

SZIKSZAI Mária: A "társadalmi egyensúly" kérdéséről. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 24-27.

SZÉKELY Mária Magdaléna: Structuri de familie în societatea medievală moldovenească. [Családszerkezet a középkori moldvai társadalomban.] Arhiva Genealogică. IX. évf. (1997) 1-2. sz. 59-117.

HALÁSZ Péter: Az ember, a természet és a társadalom ökonómiája egy moldvai csángó ember gondolkodásában. Honismeret. XXV. évf. (1997) 6. sz. 36-40.

HALÁSZ Péter: A csángó beolvadás kálváriájának stációi. In: Uő: (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 87-91.

DEÁK Judit: Csángó sorsok alakulása Sepsiszentgyörgyön. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 78-81.

LACZKÓ Mihály: A Magyarországon megtelepedett csángók. Honismeret. XXV. évf. (1997) 2. sz. 34-40.

ERDÉLYI Péter Zoltán: A vallás identitást formáló szerepe néhány, a néprajzi érdeklődés perifériájára szorult csángó faluban. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 72-77.

ERŐSS J. Péter: "Elvetetve, elfelejtve." In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 64-67.

GAZDA József: A moldvai csángómagyarság identitástudata. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 56-63.

TÁNCZOS Vilmos: "Én román akarok lenni!" Csángók Erdélyben. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.). Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 45-56.

TÁNCZOS Vilmos: "Vreau să fiu român." Ceangăi în Transilvania ["Én román akarok lenni!" Csángók Erdélyben.] In: Cumpăna. Antologia revistei de cultură Korunk. 3. Cluj-Napoca, 1997 29-36.

KOTICS József: Erkölcsi értékrend és társadalmi kontroll néhány moldvai csángó faluban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 36-55.

JUHÁSZ Dezső (szerk.): A romániai magyar nyelvjárások atlasza III. Az anyagot gyűjtötte és a kéziratot összeállította Murádin László. Szerkesztette és a kiadást előkészítő munkacsoportot Juhász Dezső irányította. Magyar Nyelvtudományi Társaság-Pharma Press Kiadó. Budapest, 1997

JUHÁSZ Dezső: A romániai magyar nyelvjárások atlaszának kiadástörténeti, nyelvi és településtörténeti tanulságaiból. Magyar Nyelv. XCIII. évf. (1997) 2. sz. 199-207.

KÁLNÁSI Árpád: Csángó szöveg Klézséről. In: Sebestyén Árpád (szerk.): Magyar Nyelvjárások XXXIV. Debrecen, 1997 249-255.

HAJDÚ Mihály: A romániai magyar helynévgyűjtés. Néprajzi Látóhatár. VI. évf. (1997) 1-4. sz. 322-327.

HAJDÚ Mihály: A moldvai csángók 1696. évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, 1997 202-207.

HALÁSZ Péter: Szabófalva helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 143.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1997

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék