ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1943: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

MIKECS László: A Kárpátokon túli magyarság. In: Deér József - Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. I. Budapest, 1943 441-507.

BÁRDOS Rezső: Akiket még haza kell hozni! Szentesi Napló. 1943. jan. 10.

MĂRTINAŞ, Ioan: Din istoria Bisericii catolice în Moldova. [A Moldvai Katolikus Egyház történetéből.] Lumina Creştinului. XXVIII. évf. (1942) 3. sz. 42-45., 4. sz. 65-67., 6. sz. 126-130., 7-8. sz. 163-167., 11-12. sz. 280.; XXIX. évf. (1943) 2. sz. 48-55., 4. sz. 108-110.

BARTA István: Az 1743. évi moldvai jezsuita misszió. In: Regnum. Egyháztörténeti Évkönyv. V. 1942-1943. Magyar Katolikus Történetírók Munkaközössége. Budapest, 1943 70-90.

JUHÁSZ István: A középkori nyugati misszió és a románság. In: Erdélyi Tudományos Intézet Évkönyve. Erdélyi Tudományos Intézet. Kolozsvár, 1943 182-186.

BOROS Fortunát: Csíksomlyó, a kegyhely. Kolozsvár, 1943

FERENŢ, Iacob: Vizita Canonică în Dieceza de Iaşi. [Kanonikus vizitáció Iaşi Egyházmegyében.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 7-8. sz. 216-219., 9. sz. 249-253., 11. sz. 317-320., 12. sz. 349-352.; XXX. évf. (1944) 1. sz. 30-32., 2. sz. 48., 3. sz. 67-72.

NAGHIU, Iosif E.: Nicolae Iosif Camilli. Studii şi cercetări istorice. XVIII. évf. (1943) 392-396.

NAGHIU, Iosif E.: Episcopii catolici de Iaşi. [Jászvásári katolikus püspökök.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 10. sz. 267-271.

(n. n.) Excelenţa Sa Mons. Dr. Marcu Glaser. [Őexcellenciája Mons. Dr. Marcu Glaser püspökké avatása.] Lumina Creştinului. XXIX. évf. (1943) 7-8. sz. 193-194.

NAGHIU, Iosif E.: Catechisme catolice româneşti în sec. XVII-XVIII. [Román nyelvű katolikus katekizmusok a XVII-XVIII. században.] Cultura Creştină. XXXII. évf. (1943) 593-601.

COSTĂCHESCU, Mihai: Documentele moldoveneşti de la Ştefăniţă Voevod (1517-1527). [Oklevelek Ştefăniţă vajda uralkodásától kezdődően (1517-1527).] Iaşi, 1943

BRĂTIANU, Gheorghe I.: Origines et formation de l’unite roumaine. [A román egységesség eredete és kialakulása.] Bucharest, 1943

MIKECS Ladislaus [MIKECS László]: Ursprung und Schicksal der Tschango-Ungarn. [A csángó-magyarok eredete és sorsa.] In: Ungarische Jahrbücher XXIII. 1943. 247-280.

RÂMNEANŢU, Petru: Grupele de sânge la ceangăii din Moldova. [A moldvai csángók vércsoportjai.] Buletin Eugenic şi Biopolitic. XIV. évf. (1943) 1-2. sz. 51-65.

BEKE Ödön: Kutyafejű tatár. Ethnographia. LVII. évf. (1946) 1-4. sz. 90-91.

PAIS Dezső: Szó‑ és szólásmagyarázatok. Rér. Magyar Nyelv. XXXIX. évf. (1943) 4. sz. 319-323.

KNIEZSA István: Die Gewässernamen des Östlichen Karpathenbeckens. [Erdély víznevei.] Berlin, 1943

KNIEZSA István: Keletmagyarország helynevei. In: Deér József - Gáldi László (szerk.): Magyarok és románok. I. Athenaeum. Budapest, 1943 111-313.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék