ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1972: 35 tétel lapozás: 1-30 | 31-35

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

DOMOKOS Mária (összeáll.): Domokos Pál Péter munkásságának bibliográfiája. Ethnographia. LXXXIII. évf. (1972) 1. sz. 96-97.

SZABÓ T. Attila: Kik és hol élnek a csángók? In. Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 122-131.

(n. n.) Ceangău. [Csángó.] In: Mic dicţionar enciclopedic. [Enciklopédikus kisszótár.] Editura Enciclopedică Română. Bucureşti, 1972 165

SIMIONESCU, Paul - CERNOVODEANU, Paul: Pagini de etnografie românească în opera memorialistică a unor călători străini (secolele XVII-XVIII.). [Néprajzi jegyzetek az idegen utazók emlékirataiban (XVII-XVIII. század).] Revista de Etnografie şi Folclor. XVII. évf. (1972) 5. sz. 373-390.

BEKE György: Bővizű patakok mentén. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972

BEKE György: Magunk keresése. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972

KOVÁCS László: Csedő Csaba, a falu orvosa. Falvak Dolgozó Népe. XXVIII. évf. (1972) 39. sz. 9.

BEKE György: Csángó szövetkezeti gazdák között Moldovában. A Hét. III. évf. (1972) 7. sz. 3., 8. sz. 3.

BEKE György: Csángó gazdák Moldovában. Riportrészlet. Művelődés. XXV. évf. (1972) 3. sz. 7-9.

VARGYAS Lajos: A 70 esztendős Domokos Pál Péter köszöntése. Ethnographia. LXXXIII. évf. (1972) 1. sz. 95-98.

DOMOKOS Pál Péter: Lakatos Demeter és a csángómagyarok. Vigilia. XXXVII. évf. (1972) 7. sz. 474-780.

PENAVIN Olga: Látogatás egy csángó-magyar költőnél. Magyar Szó. 1972. dec. 16.

SZABÓ T. Attila: Mikecs László. In. Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 515-516.

LAKATOS Demeter: Verses leveléből. Részletek. Korunk. XXXI. évf. (1972) 3. sz. 487.

LAKATOS Demeter: Lakatos Demeter versei. Nem szeretem! Nem tudtam! Korunk. XXXI. évf. (1972) 12. sz. 1838.

LAKATOS Demeter: Én, A vers. Versek. Magyar Szó. 1972. dec. 27.

SZŐCS Kálmán: Egy csángó népköltő. Vörös Zászló. 1972. jún. 18.

TOCĂNEL, Pietro: Laboriosa organizzazione delle Missioni in Bulgaria, Moldavia, Valachia e Transilvania. [A bulgáriai, moldvai, havasalföldi és erdélyi missziók alapos megszervezése.] In: Metzler, J. (a cura di): Sacrae Congregationis de Propaganda Fide. Memoria Rerum. 350 anni a servizio delle missioni. Vol. I/2. 1622-1700. [A Hitterjesztés Szent Kongregációjának emlékezete. 350 év a missziók szolgálatában. I/2. kötet. 1622-1700.] Herder. Rom-Freiburg-Wien, 1972 239-273.

TOCĂNEL, Petru: Franciscanii minori convetuali şi limba română. [A konventuális ferencesek és a román nyelv.] Bună Vestire. XI. évf. (1972) 3. sz. 9-43.

GÖCKENJAN, Hansgerd: Hilfsvölker und Grenzwächter im mittelalterlichen Ungarn. [Határőrség és védelem a középkori Magyarországon.] (Quellen und Studien zur Geschichte des Östlichen Europa 5.) Wiesbaden, 1972

IORGA, Nicolae: România mamă a unităţii noastre naţionale cum era pînă la 1918. [Románia, nemzeti egyesítésünk szüleje 1918-ig.] Bucureşti, 1972

ARTIMON, Alexandru: Începuturile vieţii urbane la Iaşi. [A városiasodás kezdetei Jászvásár esetében.] Carpica. V. évf. (1972) 169-180.

SZENTIMREI Judit: Lészpedi inghímzés. (Tőletek tanultuk.) Jóbarát. VI. évf. (1972) aug. 17.

TOMIDA, Ecaterina D.: Cusăturile şi broderiile costumului popular din România. [A népviselet öltései és hímzései Romániában.] Editura Tehnică. Bucureşti, 1972

FARAGÓ József: A mai moldvai csángómagyar folklórgyűjtés. Igaz Szó. XX. évf. (1972) 1. sz. 109-114.

SIPOS Bella: Az égig érő cseresznyefa. Csángó népmese. Megyei Tükör. 1972. okt. 21-22.

MARTIN György: Magyar tánctípusok és táncdialektusok. I-III. Népművelési Propaganda Iroda. Budapest, 1970-1972.

SZABÓ T. Attila: A romániai magyar nyelvtudományi munkálatok két évtizede. 1945-1965. In. Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 96-115.

MÁRTON Gyula: Moldvai csángó nyelvjárás és az egyetemes nyelvtudomány. In: Utunk Évkönyv 72. Kolozsvár, 1972 176-179.

SZABÓ T. Attila: Kicsinyítő képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. In. Uő: Nyelv és múlt. Válogatott tanulmányok, cikkek. III. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1972 139-148.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék