ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1980: 45 tétel lapozás: 1-30 | 31-45

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

UJHELYI Tiborné (összeáll.): Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 1980

NAGY Jenő: Néprajzi és nyelvészeti kutatások a moldvai csángóság körében. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 6. sz. 27-30.

KATONA Imre: Erdély, Bukovina és Moldva magyar népcsoportjai - művészetük, szokásaik. Néprajzi Kalauz XIII-XIV. Forrás. XII. évf. (1980) 2. sz. 83-95.

KÓSA László: Moldvai magyarok. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 634-636.

(n. n.) Ceangău. [Csángó.] In: Breban, Vasile (red): Dicţionar al limbii române contemporane. [A kortárs román nyelv szótára.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1980 87

BEKE György: Búvópatakok. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980

DEMSE Márton: Somoskai tél. Ifjúmunkás. (1980) 13. sz. 5.

BERECZKI Károly: Öreg legény fiatal lány ismeretségét keresi. A Hét. XI. évf. (1980) 13 sz. 2-3.

MAROSI Júlia: Egy moldvai csángó asszony történeteiből. Tiszatáj. XXXIV. évf. (1980) 5. sz. 2-35.

MAROSI Júlia: Én vagyok az igazi árva. Új Írás. XX. évf. (1980) 7. sz. 9-20.

(n. n.) Lükő Gábor. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 475

KÓSA László: Mikecs László. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 618

LAKATOS Demeter: Versei. In: Ujhelyi Tiborné (összeállította): Csángó népzene. Eötvös Károly Megyei Könyvtár. Veszprém, 1980 101-113.

NEGRUŢ, Ecaterina: Les dossiers paroisseaux de Moldavie et leurs importance comme sourse démographique. [Moldvai parókiai iratok és fontosságuk, mint demográfiai források.] In: Populaţie şi societate. III. Cluj-Napoca, 1980

DESPINESCU, Anton: L’activité pastorale de Nicola Giuseppe Camilli, premier évéque de Jassy - Roumanie. [Nicola Giuseppe Camilli, az első jászvásári érsek lelkészi tevékenysége.] Rome, 1980

MOLNÁR József - SIMON Györgyi: A Müncheni kódex. In: Uők: Magyar nyelvemlékeink. Tankönyvkiadó. Budapest, 1980 78-84.

ARTIMON, Alexandru: Cercetările arheologice de la Tg. Trotuş, jud. Bacău. [A tatrosi (Bákó megyei) régészeti kutatások.] Materiale şi cercetări arheologice. XIV. évf. (1980) 598-618.

BERCIU-DRĂGHINESCU, Adina: O domnie umanistă în Moldova: Despot Vodă. [Humanista uralom Moldvában: Despot vajda.] Bucureşti, 1980

BRĂTIANU, Gheorghe I.: Tradiţia istorică despre întemeierea statelor româneşti. [A történelmi hagyomány a román államok megalapításáról.] Editura Eminescu. Bucureşti, 1980

Siculus Verus [DOMOKOS Pál Péter]: A nemzetek és vallások története Romániában. Youngstown-Ohio, 1980

WAGNER, Ernst: Ungarn (Csangonen) in der Moldau und der Bukowina im Spiegel neuerer rumänischen Quellen éditiones. [Magyarok (csángók) Moldvában és Bukovinában az újabb román forráskiadások tükrében.] Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde. LXX. évf. (1980) 27-47.

CHELARU, Cristian - GORINCIOI, Pavel (coord.): Iaşi. Monografie. [Iaşi. Monográfia.] (Judeţele Patriei) Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1980

KÓSA László: Moldva. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 632

RUSU, Pintilie (coord.): Bacău. Monografie. (Judeţele Patriei.) [Bákó. Monográfia. (Az ország megyéi.)] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1980

NEAMŢU, Eugenia - NEAMŢU, Vasile - CHEPTEA, Stela: Oraşul medieval Baia în secolele XIV-XVII. [Moldvabánya a XIV-XVII. században.] Iaşi, 1980

GAZDA József: Így tudom, így mondom. A régi falu emlékezete. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980

SZABÓ T. Attila: Két falu- vagy mezőkapu adat Moldvából és Erdélyből. In. Uő: Nép és nyelv. Válogatott tanulmányok, cikkek. IV. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1980 342-343.

FÉL Edit - HOFER Tamás: Moldvai csángó viselet. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. III. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1980 632-634.

NAGY Jenő: A moldvai csángók öltözetéről. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 11. sz. 32-34.

KÓS Károly: Új népművészeti tájmonográfiánk előtörténete. Művelődés. XXXIII. évf. (1980) 3. sz. 27-30.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék