ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1987: 41 tétel lapozás: 1-30 | 31-41

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ZSOLDOS Attila: Túl a feledés határán. Gegő Elek és a moldvai magyarság kutatásának kezdete. In: Gegő Elek: A moldvai magyar telepekről. Budapest, 1987 167-177.

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. I-III (1-220 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987

BODRI Ferenc: Tűnődés Mikecs Lászlóról és a csángók csonka monográfiáiról. Élet és Irodalom. XXXI. évf. (1987) 16 sz. 8.

DOMOKOS Pál Péter: A moldvai magyarság. Ötödik, átdolgozott kiadás. Magvető Kiadó. Budapest, 1987

ICHIM, Dorinel: Zona etnografică Bacău. [Bákó néprajzi tájegység.] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1987

BENDA Kálmán: A csöbörcsöki magyar katolikusok összeírása 1696-ból. Magyar Nyelv. LXXXIII. évf. (1987) 2. sz. 240-243.

DIURNUS [BODOR Pál]: Csángó iskolák. Magyar Nemzet. 1987. szept. 2.

KISS Károly: A megmaradás esélyei. Emlékezés a moldvai csángó iskolákra. Magyar Nemzet. 1987. szept. 5.

DIÓSZEGI Vilmos: Petrás Ince János. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. IV. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1987 234

HALÁSZ Péter: A csángó magyarság első kutatója. Magyar Képes Újság. (1987) 4. sz. 25.

HAJDÚ Demeter Dénes: Szabó T. Attila és a moldvai csángómagyarok. Magyar Nemzet. 1987. márc. 31.

GROSSU, Sergiu: La calvaire de la Roumanie chrétienne. [A keresztény Románia kálváriája.] Edition France Empire. Paris, 1987

HAJDÚ Demeter Dénes: Domokos-rendiek a keleti magyarok között. Magyar Nemzet. 1987. febr. 10.

DOMOKOS Pál Péter: Müncheni kódex, 1466. Honismeret. XV. évf. (1987) 1. sz. 77-78.

BANDINUS, Marcus: Codex Bandinus (1646-1648). In: Domokos Pál Péter: A moldvai magyarság. Magvető Kiadó. Budapest, 1987 334-479.

FERRO, Teresa: Le Conciones latinae-moldavo di Silvestro Amelio. [Amelio Silvestro latin-moldvai Conciones-je.] In: Plangg, G. A. - Iliescu, M. (Hg.): Akten der T. Gartner-Tagung. Innsbruck, 1987 297-304.

BRANCOVICI, Gheorghe: Cronica Românească. [Román Krónika.] Editat de Damaschin Mioc şi Marieta Adam-Chiper. Bucureşti, 1987

GHERMANI, Dionisie: Die historische Legitimierung der rumänischen Nationalitätenpolitik. [A román nemzetiségi politika történelmi legitimitása.] In: Schönfeld, Roland (Hg.): Nationalitätenprobleme in Südosteuropa. [Nemzetiségi problémák Délkelet-Európában.] München, 1987 197-212.

COJA, Ion - DIACONESCU, Mihail - RUSU, Valeriu: Der rumänische Ursprung der Tschangos. Argumente der rumänischen Sprache. [A csángók román eredete. A román nyelv érvei.] In: Pascu, Ştefan - Ştefănescu, Ştefan (Hg.): Das gefährlische Spiel der Geschichtsfälschung. Sammlung von Artikeln und Studien. [A történelemhamisítás veszélyes játéka. Összegyűjtött tanulmányok és cikkek.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1987 266-297.

GUNDA Béla: Ursprung der Moldau-Ungarn. [A moldvai magyarok eredete.] In:Kálmán Benda - Thomas von Bogyay - Horst Glassl - Zsolt K. Lengyel (Hg.): Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. [Kutatások Erdélyről és szomszédairól. Ünnepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére.] München, 1987 267-285.

MĂRTINAŞ, Dumitru: L’origine dei cattolici di Moldavia. [A moldvai katolikusok eredete.] Ed. Messaggero. Padua, 1987

GEGŐ Elek: A moldvai magyar telepekről. [reprint] Állami Könyvterjesztő Vállalat. Budapest, 1987

MURARU, Ioan: Organizarea administrativ-teritorială a ţinutului Bacău în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi la începutul secolului al XIX-lea. [A bákói járás közigazgatási és területi szerveződése a XVIII. század második és a XIX. század első felében.] Carpica. XVIII-XIX. évf. (1986-1987) 361-366.

BENDA Kálmán: Csöbörcsök, ein ungarisches Dorf am Dnjester-Ufer. [Csöbörcsök, egy magyar falu a Dnyeszter partján.] In: Kálmán Benda - Thomas von Bogyay - Horst Glassl - Zsolt K. Lengyel (Hg.): Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó und Zsigmond Jakó. [Kutatások Erdélyről és szomszédairól. Ünnepi kötet Szabó T. Attila és Jakó Zsigmond tiszteletére.] München, 1987 253-266.

GOROVEI, Ştefan S.: La începuturile oraşului Bacău. [Bákó városának kezdetei.] Carpica. XVIII-XIX. évf. (1986-1987) 265-283.

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok szőlőkultúrájáról. In: Balázs Géza - Voigt Vilmos (szerk.): Arator. Dolgozatok Balassa Iván 70. születésnapja tiszteletére. Magyar Néprajzi Társaság. Budapest, 1987 165-184.

KALLÓS Zoltán: Lakodalom előtti "szabogatás" a moldvai magyarok közt. Ethnographia. XCVIII. évf. (1987) 2-4. sz. 350-359.

ADĂSCĂLIŢEI, Vasile: Istoria unui obicei. Pluguşorul. [Egy szokás története: a "pluguşor".] Editura Junimea. Iaşi, 1987

KOVÁCS Ágnes (szerk.): Magyar Népmesekatalógus. 1-10. MTA Néprajzi Kutató Csoport. Budapest, 1987-1990.

BOSNYÁK Sándor: A világ teremtése a moldvai magyarok mondáiban. In: Dankó Imre - Küllős Imola (szerk.): Vallási néprajz 3. Módszerek és történeti adatok. ELTE Folklore Tanszék. Budapest, 1987 348-354.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék