ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
   

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

Előszó

A Moldvában élő csángók sajátos kultúrája, életmódja és történelme iránti érdeklődés a XVIII. század második felében ébredt fel Magyarországon. A magyar értelmiség részéről a reformkorban felmerült az az igény, hogy a moldvai csángóságot a kialakuló polgári magyar nemzet részévé tegyék, de ezek a kezdeményezések rövidesen utópiának bizonyultak.
Az első világháborút követő politikai változások azt eredményezték, hogy a moldvai csángók az erdélyi magyarokkal együtt a román állam keretei közé kerültek, de a hatósági tiltások miatt az erdélyi magyar tudósok ebben az új helyzetben sem végezhettek alapkutatásokat Moldvában.
A második világégést követően kolozsvári nyelvészek, folkloristák és etnográfusok rendszeres kutatásokat kezdeményeztek a moldvai csángó falvakban, ugyanakkor a Magyarországra kitelepítettek körében is jelentős gyűjtések történtek. A román hatalom 1953-ban megszüntette a moldvai csángó falvakban kezdeményezett magyar oktatást, ugyanakkor minden eszközzel ellehetetlenítette, megtiltotta és megakadályozta a csángó közösségek tudományos kutatását is.
Az 1970-es években, Romániában fokozatosan elmélyült a diktatúra intoleráns nemzetiségi politikája, éppen ezért a román titkosrendőrség külön programot dolgozott ki egy olyan kiadvány összeállítására, megjelentetésére és terjesztésére, mely a moldvai csángók erdélyi román eredetét bizonyítja. Az úgynevezett Dumitru Mărtinaş-féle elmélettől ma sem tud szabadulni a csángókkal foglalkozó román irodalom. A diktatúra utolsó évtizedeiben a csángók között csak titokban, illegálisan lehetett tudományos kutatásokat folytatni.
Az 1989-es romániai rendszerváltozást követő években a moldvai csángók anyanyelvű hagyományos kultúrája, egyházi és iskolai élete, érdekvédelmi törekvése a hazai és az európai politikai élet, a média és a közfigyelem központjába kerültek. Az elmúlt tizenöt évben számos magyar, román és külföldi kutató, valamint munkacsoport foglalkozott a Moldvában élő csángók életmódjával, nyelvjárásával, vallásosságával, hagyományos folklórjával és tárgyi kultúrájával, jellegzetes társadalomszerkezetével, identitásával, kapcsolatrendszerével és érdekvédelmével. Mivel ez az értelmiségi attitűd egészen napjainkig fennmaradt, a moldvai csángókkal kapcsolatos tudományos és publicisztikai irodalom nagyon
változatos és gazdag. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a Moldvában élő csángók a legkutatottabb magyar nyelvű közösséget alkotják. Bibliográfiánk ezt a széles körű - tudományos, publicisztikai és szépirodalmi - érdeklődést tükrözi.
A kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Néprajz és Antropológia Tanszékének tanárai és diákjai már 1991-től rendszeres alapkutatásokat végeznek moldvai csángó falvakban. Ennek a tizenöt éve folyó kutatási programnak a szervezését a Kriza János Néprajzi Társaság, a tanszék háttérintézménye vállalta. A terepen összegyűjtött anyagok rendszerezése, feldolgozása és értelmezése során sürgetővé vált a csángókkal kapcsolatos irodalom összegyűjtése is.
A bibliográfia szerkesztői tudatában voltak annak, hogy egy ilyen kutatási programot csakis csapatmunkával lehet elvégezni. Az adatbázis létrehozásában magyar, román, német, lengyel, olasz, angol és amerikai kutatók vettek részt. Köszönjük önzetlen, kalákában végzett munkájukat.
Tudjuk azt is, hogy bibliográfiánk nem teljes. Kutatómunkánk során elsősorban arra törekedtünk, hogy a legfontosabb tudományos publikációk adatai mind bekerüljenek adatbázisunkba. A moldvai csángók életmódjával, kultúrájával, érdekvédelmével kapcsolatban folyamatosan jelennek meg különböző újságcikkek és elemzések. Az irodalomjegyzékünkbe besorolt sajtóanyag nem teljes, de a szétszórtan megjelenő újságcikkek révén árnyaltabb képet alkothatunk a moldvai csángókról, azok sok esetben elősegíthetik a tudományos elemzéseket is. Az utóbbi öt évben végzett gyűjtő- és szerkesztőmunkánkat a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az MTA Arany János Közalapítványa támogatta.

Kolozsvár, 2006. május 30.
A szerkesztők

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
további repertóriumok

 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Media Index Egyesület 1999-2006
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék