ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1983: 19 tétel lapozás: 1-19

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

FARAGÓ József: Adatok a magyar-román néprajzi bibliográfiához. 1946-1982. In: Kós Károly - Faragó József (szerk.): Népismereti Dolgozatok. 1983. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1983 188-221.

ICHIM, Dorinel: Zona etnografică Trotuş. [Tatros néprajzi tájegység.] Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1983

ALBERT Gábor: Emelt fővel. Budapest, 1983

BEKE György: A hűség próbája. Élet és Irodalom. XXVII. évf. (1983) 50. sz. 14.

ALBERT István: Három csángó népművész halálára. Honismeret. XI. évf. (1983) 5. sz. 63-64.

ALBERT Gábor: Emelt fővel. Szépirodalmi Könyvkiadó. Budapest, 1983

ARDELEANU, Ion et alii (red.): Atlas pentru istoria României. [Románia történelmi atlasza.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1983

ARTIMON, Alexandru: Rezultatele cercetărilor arheologice din aşezarea medievală de la Tg. Trotuş, jud. Bacău. [A tatrosi (Bákó megyei) középkori településen végzett régészeti feltárások eredményei.] Materiale şi cercetări arheologice. XV. évf. (1983) 515-528.

ARTIMON, Alexandru: Un tezaur monetar din secolele XVIII-XIX. descoperit la Şomuşca-Cleja (jud. Bacău). [XVIII-XIX. századi pénzlelet Somoskán (Bákó megyében).] Carpica. XV. évf. (1983) 169-182.

COSTIN, Miron: Grausame Zeiten in der Moldau 1593-1661. [Kegyetlen idők Moldvában. 1593-1661.] Köln-Weimar-Wien, 1983

GOROVEI, Ştefan S.: Note de istorie medievală suceveană. [Megjegyzések a középkori Suceaváról.] In: Suceava. Anuarul Muzeului Judeţean. X. Muzeul Judeţean. Suceava, 1983 187-227.

KÓSA László - FILEP Antal: A magyar nép táji‑történeti tagolódása. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1983

FLORESCU, Elena: Arhitectura populară din zona Neamţ. [Népi építészet Neamţ környékén.] Complexul Muzeal. Piatra Neamţ, 1983

ICHIM, Dorinel: Mătăhălile din Prăjeşti, judeţul Bacău, un obicei de primăvară mai puţin cunoscut. [A Bákó megyei prezesti alakoskodók - egy kevésbé ismert tavaszi népszokás.] Carpica. XV. évf. (1983) 255-264.

PÓCS Éva: Tér és idő a néphitben. Ethnographia. XCIV. évf. (1983) 2. sz. 177-206.

BARTÓK János: Intonáció-szemelvények Hegedűs Lajos moldvai gyűjtéséből. Magyar Fonetikai Füzetek. (1983) 12. sz. 72-81.

HALÁSZ Péter: Lészped helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 26.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

HALÁSZ Péter: Ónfalva (Onyest) helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 32.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

IORDAN, Iorgu: Dicţionar al numelor de familie româneşti. [Román családnevek szótára.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1983

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék