ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1989: 34 tétel lapozás: 1-30 | 31-34

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

KULIN Imréné - SERFŐZŐNÉ GÉMES Magda (összeáll.): Magyar néprajzi bibliográfia. Ungarische Volkskundliche Bibliographie. Hungarian Folklore Bibliography 1988. Szerkesztette Cserbák András. Néprajzi Múzeum. Budapest, 1989

GUNDA Béla: A moldvai magyarok kutatásának újabb eredményei. In: Petercsák Tivadar (szerk.): A határainkon kívüli magyar néprajzi kutatások II. TIT-MNTárs. Budapest, 1989 59-78.

GUNDA Béla: A moldvai magyarok kutatásának újabb eredményei. Alföld. XL. évf. (1989) 6. sz. 58-69.

BALASSA Iván: Magyarok a Kárpátokon kívül. In: Uő: A határainkon túli magyarok néprajza. Gondolat Kiadó. Budapest, 1989 221-241.

BARABÁS Jenő - DIÓSZEGI Vilmos - GUNDA Béla - MORVAY Judit - SZOLNOKY Lajos (szerk.): Magyar Néprajzi Atlasz. IV-VI (221-439 térkép). Akadémiai Kiadó. Budapest, 1989

MIKECS László: Csángók. Optimum Kiadó. Budapest, 1989

HALÁSZ Péter: Sztálin-zsindelyes házak. Képek Moldvából. Élet és Tudomány. XLIV. évf. (1989) 3. sz. 82-84.

TÁZLÓI Gábor: Moldvai magyarok földjén. Igen. I. évf. (1989) 8. sz. 22-26.

KÓSA Gergely: Elfeledett magyarok, katolikusok. Igen. (1989) 9. sz. 20.

BALOGH Júlia: Domokos Pál Péter köszöntése. Tiszatáj. XLIII. évf. (1989) 7. sz. 50-56.

BOSNYÁK Sándor: Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni. Beszélgetés Kallós Zoltán néprajzkutatóval. In: Uő (szerk.): Hagyomány és Művelődés. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1989 21-25.

SZABÓ T. Ádám: Lakatos Demeter, a legkeletibb magyarság kettős kötődésű költője (1911-1974). Magyar Nyelvőr. CXIII. évf. (1989) 3. sz. 306-313.

KÓSA László: Mikecs László élete és munkássága. In: Mikecs László: Csángók. Optimum Kiadó. Budapest, 1989 I-XVIII.

BENDA Kálmán: Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár (1467-1706). I-II. Magyarságkutató Intézet. Budapest, 1989

DÉCSY Gyula : Die kulturhistorische Bedeutung der Hussitenbewegung in Ungarn im 15. Jahrhundert. [A XV. századi magyarországi huszita mozgalom kultúrtörténeti jelentősége.] In: Ural-Altaische Jahrbücher 61. 1989, 142-146.

SZABÓ Flóris: Huszita-e a huszita Biblia? Irodalomtörténeti Közlemények. XCIII. évf. (1989) 1-2. sz. 118-126.

TÁZLÓI Gábor: Magyar Mise Moldvában. Igen. (1989) 9. sz. 7.

BANDINUS, Marcus: Marcus Bandinus marcianopolisi érseknek, Moldva apostoli adminisztrárorának jelentése a Hitterjesztés Szent Kongregációjához egyházlátogatási körútjáról. 1648. március 2., Bákó. In: Benda Kálmán (szerk.): Moldvai Csángó-Magyar Okmánytár. (1467-1706) I. Magyarságkutató Intézet. Budapest, 1989 342-454.

(n. n.) Catalog de documente din Arhivele statului Iaşi. Moldova. Vol. I. 1398-1595. [A jászvásári állami archívum dokumentumainak katalógusa. Moldva. Vol. I. 1398-1595.] Bucureşti, 1989

BENDA Kálmán: Gli ungheresi di Moldavia (Csángó) nei secoli XVI-XVII. [A moldvai magyarok (csángók) a XVI-XVII. században.] Nuova Rivista Istorica. 73. (1989) Fasc. V-VI. 657-688.

DUMITRIU-SNAGOV, Ion: Le Saint-Siége et la Roumanie Moderne. 1866-1914. [A Szentszék és a modern Románia. 1866-1914.] (Miscellanea Historiae Pontificiae 57.) Editrice Pontificia Universita Gregoriana. Roma, 1989

GONŢA, Alexandru I.: Legăturile economice dintre Moldova şi Transilvania în secolele XIII-XVII. [A Moldva és Erdély közötti gazdasági kapcsolatok a XIII-XVII. században.] Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Bucureşti, 1989

MATEI, D. Mircea: Civilizaţia urbană medievală românească. Contribuţii (Suceava până la mijlocul secolului al XVI-lea). [Román középkori városi civilizáció. Adalékok. (Szucsáva a XVI. század közepéig).] Bucureşti, 1989

KÓS Károly: A moldvai csángó építkezés. In: Uő: Erdély népi építészete. Szerkesztette Balassa M. Iván. Kelenföld Kiadó. Budapest, 1989 228-274.

HALÁSZ Péter: "Sztálin-zsindelyes" házak. Képek Moldvából. Élet és Tudomány. XLIV. évf. (1989) 4. sz. 82-84.

LACZKÓ István: Csángó népszokások a moldvai Lábnyikban. Honismeret. XVII. évf. (1989) 1. sz. 40-49.

TÁZLÓI Gábor: Csángó lakodalmas. Igen. (1989) 10. sz. 15-16.

TÁZLÓI Gábor: Karácsony a moldvai magyaroknál. Igen. I. évf. (1989) 12. sz. 29.

VERESS Sándor: Moldvai gyűjtés. (Magyar Népköltési Gyűjtemény XVI.) Gyűjtötte Veress Sándor. Szerkesztették Berlász Melinda és Szalay Olga. Magyar Néprajzi Társaság-Múzsák Kiadó. Budapest, 1989

CZAKÓ Gábor - BANGA Ferenc: Az Isten szaga. Hitel. II. évf. (1989) 1. sz. 63.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék