Results number: 25


Keszeg Vilmos – Szakál Anna – Virginás-Tar Emese (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 25. Ethnographic Research in Transylvania] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások


2017 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.


Keszeg Vilmos – Virginás-Tar Emese (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 24. Tradition and Heritage....] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban


2016 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.


Bakos Áron – Keszeg Vilmos (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 23. Researchers, Activity and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk


2015 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.


Keszeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 22. Ethnographic Institutions, Activity and Research.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák


2014 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt – Ilyés Sándor (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 21. Cultural Practices and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció


2013 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.


György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 20. The History of the Etnography. Institutions, Researchers, Researches.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások


2012 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Keszeg Vilmos – Szalma Anna-Mária (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 19. The (Biografical) Stories of the 20th Century.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 19. A 20. század (biografikus) történetei


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Czégényi Dóra – Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 18. Education, Research, Institutions in Cluj.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 18. Oktatás, kutatás, intézmények Kolozsvárt


2010 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 17. Generations, Researches, Imprints.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 16. The Missing Soldier.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.