Număr rezultate: 29


Keszeg Vilmos – Szakál Anna (red.)


Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 29. Újabb tanulmányok a romániai magyar néprajzkutatásról


2021


Szakál Anna – Tekei Erika (red.)


[Anuarul Asociației Etnografice Kriza János 28. Studii în onoarea Katalinei Olosz] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 28. „Tenger fenekéről gyöngyszemeket szednék.” Tanulmányok Olosz Katalin tiszteletére


2020


Keszeg Vilmos – Szakál Anna (red.)


[Anuarul Asociației Etnografice Kriza János 27. Studii de istoria cercetării, teoriei și metodologiei] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 27. Kutatástörténeti, -szemléleti és -módszertani tanulmányok


2019


Keszeg Vilmos – Szakál Anna (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 26. Etape, opere, evenimente și rezultate în cercetarea etnografică din Ardeal] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 26. Korszakok, életművek, események és eredmények az erdélyi néprajzkutatásban


2018


Keszeg Vilmos – Szakál Anna – Virginás-Tar Emese (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 25. Cercetări etnografice în Ardeal] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 25. Néprajzkutatás Erdélyben: intézmények, kutatói életpályák, mentalitások


2017 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi prefața și cuprinsul.


Keszeg Vilmos – Virginás-Tar Emese (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 24. Tradiție și patrimoniu...] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban


2016 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi prefața și cuprinsul.


Bakos Áron – Keszeg Vilmos (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 23. Etnografi, cercetări, reprezentații.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk


2015 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi prefața și cuprinsul.


Keszeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 22. Instituții, opere și cercetări etnografice.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák


2014 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi cuprinsul şi rezumatul.


Jakab Albert Zsolt – Ilyés Sándor (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 21. Practici culturale și reprezentații.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció


2013 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi cuprinsul şi prefața.


György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (red.)


[Anuarul Asociaţiei Kriza János Nr. 20. Istoria etnografiei. Instituţii, cercetători, cercetări.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások


2012 Apasând pe link-ul alăturat puteţi citi cuprinsul şi rezumatul.