Results number: 25


Pozsony Ferenc (ed.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 5. Studies About the Popular Culture of the Moldavian Csángós] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról


1997


Barabás László – Pozsony Ferenc – Zakariás Erzsébet (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 4. Carnivals in Transzlvania and Partium] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 4. Erdélyi és partiumi farsangok


1996


Zakariás Erzsébet (ed.)


[Yearbook ok the Kriza János Etnographic Society Nr. 3.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 3.


1995


Keszeg Vilmos – Zakariás Erzsébet (eds.)


[Yearbook ok the Kriza János Etnographic Society Nr. 2.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 2


1994


Keszeg Vilmos (ed.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 1.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 1


1992