[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 23. Researchers, Activity and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk

Bakos Áron – Keszeg Vilmos (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 23. Researchers, Activity and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 23. Néprajzkutatók, kutatások, reprezentációk


2015 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.