Results number: 41


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Heritage, Archives and Representations (Kriza Books Nr. 40)] Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.)


2017 Kriza János Néprajzi Társaság


Könczei Csongor (ed.)


[Chronology of the Press on the 40 Years’ Old Dance House of Cluj I. (1977–1990) Kris Books Nr. 41] A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.)


2017 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Fournier, Laurent Sébastien – Keszeg, Vilmos – Tötszegi, Tekla (eds.)


[The Language of Ritual Communication in Europe (Kriza Books Nr. 38.)] Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.)


2016


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Value and Community. The Role of Tradition and Heritage within Changing Local Registers (Kriza Books Nr. 39.)] Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.)


2016 By clicking the following link, you can read the Foreword, the Contents and the Abstracts.


Könczei Csongor


[On the Social and Cultural Network of the Gypsy Musicians from Kalotaszeg (Kriza Books Nr. 36.)] A kalotaszegi cigányzenészek társadalmi és kulturális hálózatáról. (Kriza Könyvek, 36.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Szőcs Levente


[Popular autobiographies from Gheorgheni in the 20th Century (Kriza Books Nr. 37.)] 20. századi gyergyói népi önéletrajzok. Az önéletírás funkciói (Kriza Könyvek, 37.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Lajos Katalin – Tapodi Zsuzsanna (eds.)


[The Layers of the Tradition. Studies in Honour of 70 Years Old Balázs Lajos (Kriza Books Nr. 33.)] A hagyomány burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. (Kriza Könyvek, 33.)


2009


Keszeg Vilmos – Pozsony Ferenc – Tötszegi Tekla (eds.)


[Sundays of the Youth in Europe (Kriza Books Nr. 35.)] A fiatalok vasárnapja Európában. (Kriza Könyvek, 35.)


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Komáromi Tünde


[Witchcraft and society in Arieşului region (Kriza Books Nr. 34.)] Rontás és társadalom Aranyosszéken. (Kriza Könyvek, 34.)


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Imprints 7. Young Researchers About Popular Culture.] Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról (Kriza Könyvek, 31.)


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.