Results number: 49


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Existential Situations during the Pandemic. The Impact of the Covid-19 Pandemic on Everyday Life and Social Sciences’ Research (Kriza Books, 49)] Járvány-lét-helyzetek. A Covid19-világjárvány hatása a mindennapokra és a társadalomkutatásra (Kriz


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Rurality and the Research of the Rural in the Carpathian Basin (Kriza Books, 48)] Vidékiség és vidékkutatások a Kárpát-medencében (Kriza Könyvek, 48.)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Rurality and Economic Strategies in the 21st Century (Kriza Books, 47)] Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században


2020


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Changing Ruralities: Rural Realities in Transylvania (Kriza Books, 45)] Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)


2019


Bata, Tímea – Jakab, Albert Zsolt (eds.)


Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46)


2019 L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[New Contexts of Ethnographic Heritage: Function, Use, Interpretation (Kriza Books, 43)] A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.)


2018


Könczei Csongor (ed.)


[Chronology of the Press on the 40 Years’ Old Dance House of Cluj II. (1990–2017) Kriza Books Nr. 44] A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.)


2018 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Heritage, Archives and Representations (Kriza Books, 40)] Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.)


2017


Gazda Klára


[Symbolic Messages of Traditional Children s Games (Kriza Books, 42)] Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete (Kriza Könyvek, 42.)


2017


Könczei Csongor (ed.)


[Chronology of the Press on the 40 Years’ Old Dance House of Cluj I (1977–1990) (Kriza Books, 41)] A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.)


2017 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság