Results number: 47


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Rurality and Economic Strategies in the 21st Century (Kriza Books Nr. 47)] Ruralitás és gazdasági stratégiák a 21. században


2020


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Changing Ruralities: Rural Realities in Transylvania (Kriza Books Nr. 45)] Változó ruralitások. A vidékiség mai formái (Kriza Könyvek, 45.)


2019


Bata, Tímea – Jakab, Albert Zsolt (eds.)


Departure and Arrival: Migratory Processes and Local Responses from Ethnographic and Anthropological Perspective (Kriza Books, 46.)


2019 L’Harmattan – Hungarian Ethnographical Society – Kriza János Ethnographic Society – Museum of Ethnography


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[New Contexts of Ethnographic Heritage: Function, Use, Interpretation (Kriza Books Nr. 43)] A néprajzi örökség új kontextusai. Funkció, használat, értelmezés (Kriza Könyvek, 43.)


2018


Könczei Csongor (ed.)


[Chronology of the Press on the 40 Years’ Old Dance House of Cluj II. (1990–2017) Kriza Books Nr. 44] A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája II. (1990–2017) (Kriza Könyvek, 44.)


2018 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Heritage, Archives and Representations (Kriza Books Nr. 40)] Örökség, archívum és reprezentáció (Kriza Könyvek, 40.)


2017


Gazda Klára


[Symbolic Messages of Traditional Children s Games (Kriza Books Nr. 42)] Nyiss kaput, új bíró! Népi játékok szimbolikus üzenete (Kriza Könyvek, 42.)


2017


Könczei Csongor (ed.)


[Chronology of the Press on the 40 Years’ Old Dance House of Cluj I. (1977–1990) Kriza Books Nr. 41] A 40 éves kolozsvári táncház sajtókronológiája I. (1977–1990) (Kriza Könyvek, 41.)


2017 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Fournier, Laurent Sébastien – Keszeg, Vilmos – Tötszegi, Tekla (eds.)


[The Language of Ritual Communication in Europe (Kriza Books Nr. 38.)] Les langages de la communication rituelle en Europe (Kriza Könyvek, 38.)


2016


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Value and Community. The Role of Tradition and Heritage within Changing Local Registers (Kriza Books Nr. 39.)] Érték és közösség. A hagyomány és az örökség szerepe a változó lokális regiszterekben (Kriza Könyvek, 39.)


2016 By clicking the following link, you can read the Foreword, the Contents and the Abstracts.