[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 22. Ethnographic Institutions, Activity and Research.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák

Keszeg Vilmos – Szász István Szilárd – Zsigmond Júlia (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 22. Ethnographic Institutions, Activity and Research.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 22. Néprajzi intézmények, kutatások, életpályák


2014 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.