1. Előmunkálatok a romániai magyarság néprajzához
A projekt célja: A romániai magyarság néprajzi bibliográfiájának további összegyűjtése, rendszerezése, kiadásra való előkészítése. »»
2. Jelenkutatás moldvai csángó-magyar falvakban
A projekt célja: A moldvai csángó-magyar falvak társadalomszerkezetének néprajzi és antropológiai vizsgálata. Szöveg- és nyelvemlékgyűjtés moldvai magyar közösségekben. A társadalmi, lokális mobilitás hatására kibontakozott akkulturáció és identitásváltás szakszerű dokumentálása. A moldvai jelenkutatás voltaképpen arra keresi a választ, hogy a globalizálódás hatására szerényen elindult modernizációnak a moldvai régióban milyen esélyei vannak. »»
3. Moldvai nyelvföldrajzi kutatások (partnerségben az ELTE Nyelvészeti Tanszékével)
A projekt célja: A moldvai csángó-magyar falvak nyelvi állapotának kutatása, digitális rögzítése »»
4. Az erdélyi falvak gazdasági modelljeinek elemzése
A projekt célja: a kutatás során az erdélyi falvakban tapasztalható új mentalitások és stratégiák, régi minták, párhuzamos jelenlétének vizsgálatát végezzük A kutatás arra keresi a választ, hogy az erdélyi magyar falusi közösségek gazdasági szerkezete milyen problémákkal és távlatokkal rendelkezik, milyen tényezők segítik vagy akadályozzák fejlődésüket. »»
5. Az átalakuló lokalitások szerkezetének vizsgálata
A projekt célja: A program arra keresi a választ, hogy milyen lokális identitások alakulnak ki az erdélyi életvilágokban a nemzeti diskurzusok és nemzeti törekvések hatására és azok ellenében. Ugyanakkor azt vizsgáljuk, hogy milyen nyilvános eseményekben, narratívákban és narratív konstrukciókban jelenítik meg a lokalitásukat »»
6. Az Észak-Erdélyen keresztül építendő autópálya hatásvizsgálata
A projekt célja: a kutatás során az észak-erdélyi autópálya nyomvonalán található már kijelölt kutatópontok, települések kultúrájának vizsgálatát végezzük el, hangsúlyosan figyelve a hagyománytalanítási és hagyományteremtési folyamatokra. Kérdésünk az, hogy miként alakítja át a falusi életvilágok különböző szintjeit egy ilyen nagy modernizációs projekt. »»
7. A zabolai Csángó Múzeum létrehozása és beindítása
A projekt célja: A háromszéki Zabolán 2002 tavaszán fogtunk neki egy Csángó Múzeum felépítéséhez. Itt szakszerűen mutatjuk be a moldvai csángó-magyarok életének, tárgyi világának elemeit, hétköznapjaikat, ünnepeiket. »»
8. Aranyosszéki értékfeltáró kutatás
A projekt célja:

A kutatás Aranyosszék kulturális és gazdasági hagyományainak feltárását célozta meg. A kutatás a vidék sajátosságainak értéktárként emlegetett értékjegyzékét számította elkészíteni és letétbe helyezni.

»»
9. Erdélyi Értéktár
A projekt célja:

A Kriza János Néprajzi Társaság elindította az Erdélyi Értéktár létrehozását célzó projektjét, melynek elsődleges feladata a magyar nemzeti értékfeltáró és értékmegőrző mozgalom erdélyi beindítása, népszerűsítése, megszervezése és szakmai felügyelete. 

»»