ASOCIAŢIA ETNOGRAFICĂ KRIZA JÁNOS

 

 

 

Obiective primare: servicii, editare, reprezentare profesională, cercetare

 

  • Asociaţia Etnografică Kriza János a fost fondată în anul 1990, iar de atunci desfăşoară o activitate continuă şi diversificată
  • biblioteca Asociaţiei s-a mutat în clădirea actuală a sediului nostru în 1994, depozitând mai mult de 8000 de volume, între care cele mai de seamă lucrări etnografice maghiare şi transilvănene. Pe lângă acestea şi cele mai recente periodice sunt puse la dispoziţia cititorilor. Tot aici se pot consulta fondurile bibliografice ale unor cercetători ca dr. Kós Károly, dr. Nagy Jenő, Szentimrei Judit sau dr. Faragó József
  • în arhiva noastră se regăsesc materiale needitate din fondurile mai sus amintite şi din culegerile recente, hărţi, baze de date, precum şi materiale provenind din cele mai noi cercetări pe teren, adică mii de manuscrise, fotografii, casete audio şi video, interviuri etc.
  • datorită faptului că materialele foto şi negativele arhivate prezintă o continuă creştere cantitativă, am demarat un proces de transpunere digitală ale acestora, concomitent cu apariţia lor pe site-ul Asociaţiei
  • Asociaţia noastră atrage cercetătorii etnografi maghiari din România, prezentându-se ca o instituţie care îşi asumă reprezentarea intereselor profesionale ale acestora, organizând anual conferinţe şi întruniri de specialitate
  • rezultatele activităţii noastre editoriale sunt: 30 anuare, 49 de volume în seria Kriza Könyvek, 15 de volume în seria Kriza Könyvtár, 13 de volume în seria Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ, 42 alte publicații, periodica Buletin al Asociaţiei cu 16 ani la activ. Avem 10 volume în colecția Curs Universitar de Etnografie și un volum în colecția Cultură – comunicație – comunitate. Colaborarea noastră cu Editura Mentor din Târgu-Mureş s-a dovedit a fi de succes, mai mulţi dintre membrii noştri şi-au lansat volume în seria Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára
  • coordonăm mai multe proiecte de cercetare cu participarea colaboratorilor interni şi externi, a cercetătorilor din ţară şi de peste hotare, inclusiv studenţi. Obiectivele acestor proiecte sunt corelate cu tendinţele etnografiei maghiare şi în general a ştiinţelor sociale maghiare: ne ocupăm de cercetări de bază în Transilvania şi Moldova, pe lângă care organizăm şi cercetări specifice pe anumite teme. Cu ajutorul acestora ne aducem aportul la formarea unei imagini ştiinţifice autentice asupra culturilor populare şi populariste în continuă schimbare


Activităţi didactice adiacente

 

 

  • ca un fel de „background institute”, ne asumăm unele obiective ignorate de către Universitatea Babeş–Bolyai, biblioteca şi arhiva noastră fiind consultată regulat nu numai de către studenţii de la etnografie maghiară, ci şi de cei de la literatură, lingvistică, istorie sau sociologie, iar cursurile sau lucrările susţinute la sediul nostru de către cercetători autohtoni sau străini – de asemenea – se adresează studenţilor de la mai multe secţii
  • o parte importantă a activităţii noastre se referă la sprijinirea funcţionării Colegiului: profesorii invitaţi de noi sunt cazaţi de obicei în incinta sediului nostru, şi tot aici se desfăşoară cursurile şi lucrările de seminar. De asemenea, încercăm să asigurăm şi un suport material Colegiului. O parte din activităţile Colegiului le organizăm în concordanţă cu programele similare ale sociologilor şi politologilor
  • Asociaţia Etnografică Kriza János este unul dintre membrii fondatori ai Federaţiei Universitare Maghiare din Cluj-Napoca (FUMC), o instituţie a cărei scop principal este susţinerea, sprijinirea învăţământului în limba maghiară în cadrul universităţilor de stat din Cluj-Napoca

 

Premiații Asociației (Életműdíj)

2012 – Daczó Árpád (P. Lukács OFM)
2013 – Kovács Piroska
2014 – dr. Almási István
2015 – Szentimrei Judit
2016 – Kallós Zoltán
2017 – Albert Ernő
2017 – dr. Barabás László
2017 – Ráduly János
2018 – dr. Gazda Klára
2019 – Halász Péter
2022 – Márton Béla