[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 24. Tradition and Heritage....] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban

Keszeg Vilmos – Virginás-Tar Emese (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 24. Tradition and Heritage....] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 24. Hagyomány és örökség a romániai magyar néprajzkutatásban


2016 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.