Results number: 15


Máté István


[Pastorate of Kalotaszeg. Life and Career Opportunities of Priests in the Reformed Deanery of Călata] Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (Dissertationes Ethnographicæ Transylv


2023 Kriza János Néprajzi Társaság


Varga Sándor


[Transformations in the Traditional Dance Culture of a Village in the Mezőség Region] Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2023 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Keszeg Vilmos


[To Enter Memory. Memorial Shapes and Exercises. Studies] Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Nagy Ákos


[Economic and Social Changes in a Non-Collectivized Village in Mureș County] Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[The Machine and the People. Machines and Social Changes in the Rural Area] Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Selyem Tünde


[The Hostat community from Cluj-Napoca. Changes in the lifemode of five families in the mirror of three generations] A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Ádám Biborka


[Romanian Commemorative Ceremonies in Háromszék/Trei Scaune. Ethnicity and Representation] Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Ethnographic Studies on the Traditional Culture of the Moldavian Hungarians] „Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


[High Aristocracy in the Passing of Time. The Ozun Branch and Relatives of the Family Count Mikes of Zăbala] Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre(Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[An Old-fashioned Man in a New World. The Life of Domokos Sztrátya] Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság