Results number: 9


Ádám Biborka


[Romanian Commemorative Ceremonies in Háromszék/Trei Scaune. Ethnicity and Representation] Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Ethnographic Studies on the Traditional Culture of the Moldavian Hungarians] „Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


[High Aristocracy in the Passing of Time. The Ozun Branch and Relatives of the Family Count Mikes of Zăbala] Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre(Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[An Old-fashioned Man in a New World. The Life of Domokos Sztrátya] Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Vajda András


[Transformation of the Economic and Cultural Structure of a Village from Mureș Region] Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Salló Szilárd


[Changes in the Lifestyle of the Shepherds from Mădăraş-Ciuc at the Turn of 20th–21st Centuries] A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Dimény Attila


[The Social and Cultural Effects of Modernization in Târgu Secuiesc (1750–1944)] A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó Lilla


[Interethnic Relations in the eastern Part of Covasna County (Romania). Hungarian–Romanian–Gypsy Communities in Harale, Pava and Peteni] Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Szé


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Melinda


[Modernization of Hungarian Traditional Wedding from Fizeșu-Gherlii between 1930-2017] A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság – Téka Alapítvány