[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 21. Cultural Practices and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció

Jakab Albert Zsolt – Ilyés Sándor (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 21. Cultural Practices and Representations.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 21. Kulturális gyakorlat és reprezentáció


2013 By clicking the following link, you can read the Contents and the Foreword.