Results number: 40


Dimény Attila


[The Cultural Heritage of the Protestant Cemetery in Târgu Secuiesc] Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége


2019 Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (eds.)


[Golden-bird. Studies in Honour of Vilmos Tánczos] Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


2019 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Pozsony Ferenc


[Szekler and Csángó Painted Carpets] Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek


2019 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Tánczos Vilmos – Peti Lehel (eds.)


[Magic, Prayer, Mystics. Studies on Folk Religion] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (eds.)


Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Bears and Chants. Arre there Samanist Motifs in the Traditions of the Csángós of Moldavia?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Golden-bridge. Studies in Honour of Vilmos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


[Contrasts. Economic Strategies in Two Historical Szekler regions] Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


[Ethnographic Research in Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Edited by Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Folk Customs in Trei Scaune Region] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság