Results number: 44


Novák Csaba Zoltán (ed.)


[Dead End. Hungarian Minority Politics of the Ceaușescu Regime. 1974-1989] Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája. 1974–1989


2023 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Jakab Albert Zsolt


[This Stone was Bestowed... Spaces of Commemoration in Cluj (1440–2022)] Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022) (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Asociația Etnografică „Kriza János” – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Jakab Albert Zsolt


[Memory Construction and Practice. Representations of Cultural Memory in Cluj] Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Asociația Etnografică „Kriza János” – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Vajda András


[Culture, Context, Communication. University Course on Public Relations in the Cultural Sector] Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (Kultúra – Kommunikáció – Közösség, 1.)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Dimény Attila


[The Cultural Heritage of the Protestant Cemetery in Târgu Secuiesc] Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége


2019 Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (eds.)


[Golden-bird. Studies in Honour of Vilmos Tánczos] Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


2019 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Pozsony Ferenc


[Szekler and Csángó Painted Carpets] Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek


2019 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Tánczos Vilmos – Peti Lehel (eds.)


[Magic, Prayer, Mystics. Studies on Folk Religion] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (eds.)


Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Bears and Chants. Arre there Samanist Motifs in the Traditions of the Csángós of Moldavia?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság