Results number: 36


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (eds.)


Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Bears and Chants. Arre there Samanist Motifs in the Traditions of the Csángós of Moldavia?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Golden-bridge. Studies in Honour of Vilmos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


[Contrasts. Economic Strategies in Two Historical Szekler regions] Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


[Ethnographic Research in Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Edited by Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Folk Customs in Trei Scaune Region] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Ethnographic and Historical Writings on the Moldavian Csángós] „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Zsolt


[Acheological Past of the Village Zăbala] Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán


2015 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság 


Jakab Albert Zsolt – Kinda István (eds.)


[Golden-gate. Studies in Honour of Ferenc Pozsony] Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum


Barna Gábor – Keszeg Vilmos (eds.)


[Patrimony and Society in the 20th Century] Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság