Results number: 13


Szakál Anna (publ.):


[Letters, Documents related to the History of János Kriza’s Folk Poetry Collecting. (Kriza Library)] „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez. (A Magyar Unitá


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház

By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Adorjáni Rudolf Károly


[Pipea. 100 Years of a Unitarian Village by the Târnava Mică River. (Kriza Library)] Pipe. Egy Kis-Küküllő menti unitárius falu száz éve. (Kriza Könyvtár.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Olosz Katalin (ed.)


[Chapters in the Collection of Folk Ballads in Transylvania. (Kriza Library)] Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából. (Kriza Könyvtár.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Stuber György


[Csángó-Hungarian Bagpipers in Moldavia. (Kriza Library )] Moldvai csángómagyar "síposok". Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973–2010


2010 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Olosz Katalin (publ.)


[Folklore Collection from Săbed, 1895-1896. ( Kriza Library)] Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896. (Kriza Könyvtár)


2009


Adorjáni Rudolf Károly


[Funerar Poems from Roua by Lukács Sándor. (Kriza Library)] Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár)


2006 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Magyar Zoltán (ed.)


[Szilágyi Ferenc Sings. Folksongs and Other Songs from Șamșud. (Kriza Library)] Dalol Szilágyi Ferenc. Szilágysámsoni népdalok és egyéb énekek (Kriza Könyvtár)


2005


Földi István


[The Early 20th Century in Târgu Secuiesc. (Kriza Library)] Századelő az udvartereken (Kriza Könyvtár)


2004


Almási István (publ.)


[Folk Song Collection in Mănăstireni. (Kriza Library)] Monostori sugár torony. Bogdán János magyargyerőmonostori népdalgyűjtése 1906-ban (Kriza Könyvtár)


2003


Bokor Zsuzsa (ed.)


[Folclore Collection in Sânzieni. (Kriza Library)] Tamás István kézdiszentléleki kéziratos gyűjteménye (Kriza Könyvtár)


2002