Results number: 17


Adorjáni Rudolf Károly


[Memories of my pastoral career. Ethnographic studies (Kriza Library)] Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár)


2023 Kriza János Néprajzi Társaság


Makkai-Ilkei Ildikó – Pozsony Ferenc (ed.)


[Correspondence of Ferenc Ilkei and his Family (Kriza Library)] Ilkei Ferenc és családja levelezése (Kriza Könyvtár)


2023 Kriza János Néprajzi Társaság – Tortoma Könyvkiadó


Olosz Katalin (ed.)


[Folk Ballads and Epic Songs from Salonta 1912–1919] Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919


2018 Kriza János Néprajzi Társaság

A critical edition by Olosz Katalin.


Kanyaró Ferenc


[Transylvanian Folk Ballads and Epic Songs] Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

A critical edition by Olosz Katalin.


Szakál Anna (publ.)


[Letters, Documents related to the History of János Kriza’s Folk Poetry Collecting (Kriza Library)] „Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez (Kriza Könyvtár)


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház

By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Adorjáni Rudolf Károly


[Pipea. 100 Years of a Unitarian Village by the Târnava Mică River. (Kriza Library)] Pipe. Egy Kis-Küküllő menti unitárius falu száz éve. (Kriza Könyvtár.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Olosz Katalin (ed.)


[Chapters in the Collection of Folk Ballads in Transylvania (Kriza Library)] Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Stuber György


[Csángó-Hungarian Bagpipers in Moldavia (Kriza Library )] Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973–2010 (Kriza Könyvtár)


2010 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Olosz Katalin (publ.)


[Folklore Collection from Săbed, 1895-1896 ( Kriza Library)] Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896 (Kriza Könyvtár)


2009


Adorjáni Rudolf Károly


[Funerar Poems from Roua by Lukács Sándor. (Kriza Library)] Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár)


2006 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.