Results number: 44


Keszeg Vilmos


[The Arieş Region. Local History] Aranyos-vidék. Honismereti könyv


2014 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Nyisztor Tinka


[Weekdays and Feast Days. The Ethnography of Alimentation at the Hungarians of Moldavia] Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája


2013 Kriza János Néprajzi Társaság


Kriza János


[Wild Roses II. Folklore from Transylvania] Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet.


2013 Kriza János Néprajzi Társaság

A critical edition by Olosz Katalin.

By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor


[Working Class Clubs in Cluj in the 1950s and 1960s.] Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években


2013 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Szabó Á. Töhötöm


[Economic Adaptation and Ethnicity. Economy, Rurality and Integration in a Transylvanian Region] Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben (Documenta et Studia Minoritatum)


2013 Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság


Bereczki Ibolya (ed.)


[Transylvanian Country House Museums and Etnographic Collections.] Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények


2013 Magyarországi Tájházak Szövetsége – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt


[This Stone was Bestowed... Spaces of Commemoration in Cluj (1440–2012)] Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012)


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Jakab Albert Zsolt


[Memory Construction and Practice. Representations of Cultural Memory in Cluj] Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Pávai István


[Transylvanian Hungarian Folk Dance Music] Az erdélyi magyar népi tánczene


2012 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Pozsony Ferenc – Kinda István


[The fireplace tile collection of Csángó Ethnographical Museum from Zabola] A Csángó Néprajzi Múzeum kandallócsempe-gyűjteménye


2011