Results number: 34


Kinda István


[On the Bonds of Traditions. Studies on Rural Life and Emergency Strategies.] Hagyományok béklyójában. Tanulmányok a falusi életmódok és kényszerstratégiák témaköréből


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Kinda István (ed.)


[Initiation. Studies of the Seminars of Young Etnographers in Zăbala (2008–2011)] Beavatás. Tanulmányok a zabolai Fiatal Néprajzkutatók Szemináriumainak anyagából (2008–2011). (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 3.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Jakab Albert Zsolt – Pozsony Ferenc (eds.)


[Pava. Studies on a Village in Orbaiszék (Covasna County).] Páva. Tanulmányok egy orbaiszéki faluról. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 2.)


2011 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Könczei Csilla


[The Borica. Representing Cultural Identities in a Traditional Rite of Passage (Three Villages from Bârsa, Braşov County, Romania)] Kulturális identitás, rítus és reprezentáció a Brassó megyei Háromfaluban. A borica


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés Sándor – Peti Lehel – Pozsony Ferenc (eds.)


[Local and Transnational Csángó Lifeworlds] Lokális és transznacionális csángó életvilágok


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Ilyés, Sándor – Peti, Lehel – Pozsony, Ferenc (ed.)


Local and Transnational Csángó Lifeworlds


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Kinda István – Pozsony Ferenc (eds.)


[The Changing Society and Culture of Orbaiszék] Orbaiszék változó társadalma és kultúrája. (A zabolai Csángó Néprajzi Múzeum kiadványai, 1.)


2007


Pávai István


[Music, Religion and Identity in the Life of the Moldavian Hungarians] Zene, vallás, identitás a moldvai magyar népéletben


2006


Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos (eds.)


[Bibliography of the Moldavian Csángós.] A moldvai csángók bibliográfiája


2006


Kovács Lehel István


[Provincialisms of the Csángós from Şapte Sate] Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény


2005