Results number: 36


Ilyés Sándor – Pozsony Ferenc – Tánczos Vilmos (eds.)


[Bibliography of the Moldavian Csángós.] A moldvai csángók bibliográfiája


2006


Kovács Lehel István


[Provincialisms of the Csángós from Şapte Sate] Hétfalusi csángó tájszógyűjtemény


2005


Kinda István – Pozsony Ferenc (eds.)


[Adaptation and Modernization in Villages of the Moldavian Csángós.] Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban


2004


Pozsony Ferenc


[The Moldavian Csángós] Ceangăii din Moldova


2002


Faragó József


[Nativity play in Ozun in 1942 and 1943. (Studies in Transylvanian Ethnology Nr. 10.)] Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, 10.)


2001


[Oaş Country.] Az Avas térség. (A Kriza János Néprajzi Társaság ifjúsági kutatócsoportjának kiadványa)


1998