Results number: 44


Kinda István – Pozsony Ferenc (eds.)


[Adaptation and Modernization in Villages of the Moldavian Csángós] Adaptáció és modernizáció a moldvai csángó falvakban


2004


Pozsony Ferenc


[The Moldavian Csángós] Ceangăii din Moldova


2002


Faragó József


[Nativity play in Ozun in 1942 and 1943 (Studies in Transylvanian Ethnology, 10)] Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban (Erdélyi Néprajzi Tanulmányok, 10.)


2001


[Oaş Country.] Az Avas térség. (A Kriza János Néprajzi Társaság ifjúsági kutatócsoportjának kiadványa)


1998