Număr rezultate: 36


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (ed.)


[Patromoniul cultural și politici culturale în contexte minoritare] Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Urși, urători. Există motive șamaniste în tradițiile ceangăilor maghiari din Moldova?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (red.)


[Podul de aur. Studii pe cinstea lui Vimos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


[Contraste. Strategii economice în două regiuni istorice secuiești] Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


[Cercetări etnografice din Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Editat de Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Obiceiuri tradiţionale în Trei Scaune] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Lucrări de etnografie și istorie etnografică cu privire la maghiarii din Moldova] „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Zsolt


[Trecutul arheologic al comunei Zăbala] Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán


2015 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság 


Jakab Albert Zsolt – Kinda István (red.)


[Poartă de aur. Studii pe cinstea lui Ferenc Pozsony] Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum


Barna Gábor – Keszeg Vilmos (red.)


[Patrimoniu şi societate în secolul al XX-lea] Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság