Număr rezultate: 34


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (red.)


[Podul de aur. Studii pe cinstea lui Vimos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Nagy Olga


[Cercetări etnografice din Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Editat de Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Obiceiuri tradiţionale în Trei Scaune] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Lucrări de etnografie și istorie etnografică cu privire la maghiarii din Moldova] „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Zsolt


[Trecutul arheologic al comunei Zăbala] Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán


2015 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság 


Kanyaró Ferenc


[Balade populare și cântece epice din Transilvania] Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

Ediție critică de Olosz Katalin.


Jakab Albert Zsolt – Kinda István (red.)


[Poartă de aur. Studii pe cinstea lui Ferenc Pozsony] Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum


Barna Gábor – Keszeg Vilmos (red.)


[Patrimoniu şi societate în secolul al XX-lea] Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság


Süli Attila


[Membrii familiei Mikes în revoluția și războiul de independență din 1848–1849.] Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság


Kinda István


[Muzeul Etnografic Ceangăiesc și colecțiile lui.] A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei


2014 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság