Număr rezultate: 40


Dimény Attila


[Moștenirea culturală a cimitirului reformat din Târgu Secuiesc] Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége


2019 Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (ed.)


[Pasărea de aur. Studii pe cinstea lui Vimos Tánczos] Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


2019 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Pozsony Ferenc


[Covoare vopsite secuiești și ceangăiești] Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek


2019 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Tánczos Vilmos – Peti Lehel (red.)


[Magie, rugăciune, mistică. Studii în domeniul religiozității populare] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (ed.)


[Patromoniul cultural și politici culturale în contexte minoritare] Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Urși, urători. Există motive șamaniste în tradițiile ceangăilor maghiari din Moldova?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (red.)


[Podul de aur. Studii pe cinstea lui Vimos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


[Contraste. Strategii economice în două regiuni istorice secuiești] Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


[Cercetări etnografice din Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Editat de Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Obiceiuri tradiţionale în Trei Scaune] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság