Număr rezultate: 44


Novák Csaba Zoltán (ed.)


[Pe linie moartă. Politica regimului Ceaușescu referitoare la minoritatea maghiară. 1974-1989] Holtvágányon. A Ceaușescu-rendszer magyarságpolitikája. 1974–1989


2023 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Jakab Albert Zsolt


Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022) (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Asociația Etnografică „Kriza János” – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Jakab Albert Zsolt


Constituirea memoriei şi practici comemorative. Reprezentări ale memoriei culturale la Cluj (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Asociația Etnografică „Kriza János” – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Vajda András


[Cultură, context, comunicație. Curs universitar pentru disciplina relații publice în sectorul cultural] Kultúra, kontextus, kommunikáció. Egyetemi jegyzet a közkapcsolatok a kultúrában tantárgyhoz (Kultúra – Kommunikáció – Közösség,


2022 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Dimény Attila


[Moștenirea culturală a cimitirului reformat din Târgu Secuiesc] Kegyelet emlékéül állították. A kézdivásárhelyi református temető kulturális öröksége


2019 Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel (ed.)


[Pasărea de aur. Studii pe cinstea lui Vimos Tánczos] Aranymadár. Tanulmányok Tánczos Vilmos tiszteletére


2019 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Pozsony Ferenc


[Covoare vopsite secuiești și ceangăiești] Székely és csángó festékes gyapjúszőnyegek


2019 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Tánczos Vilmos – Peti Lehel (ed.)


[Magie, rugăciune, mistică. Studii în domeniul religiozității populare] Mágia, ima, misztika. Tanulmányok a népi vallásosságról


2019 Erdélyi Múzeum-Egyesület – Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (ed.)


[Patromoniul cultural și politici culturale în contexte minoritare] Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Pozsony Ferenc


[Urși, urători. Există motive șamaniste în tradițiile ceangăilor maghiari din Moldova?] Medvék, hejgetők, urálók. Voltak-e samanisztikus hagyományok a moldvai csángó falvakban?


2018 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság