Találatok száma: 36


Szabó, Árpád Töhötöm – Szikszai, Mária (szerk.)


[Kulturális örökség és örökségdiskurzusok kisebbségi léthelyzetben] Cultural Heritage and Cultural Politics in Minority Conditions


2018 Kriza János Ethnographic Society – Intervention Press


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (szerk.)


Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Szerkesztette Keszeg Vilmos.


Halász Péter


„Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és rezümék.


Pozsony Ferenc


Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzékek és rezümék.


Székely Zsolt


Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán


2015 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthető a tartalomjegyzék.


Kanyaró Ferenc


Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

Kanyaró Ferenc szétszóródott hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin.

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és rezümék.

 


Jakab Albert Zsolt – Kinda István (szerk.)


Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum

 

Az alábbi linkre kattintva letölthető a tartalomjegyzék.

 


Barna Gábor – Keszeg Vilmos (szerk.)


Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzékek és a rezümék.