Results number: 44


Jakab Albert Zsolt – Vajda András (eds.)


[Golden-bridge. Studies in Honour of Vilmos Keszeg] Aranyhíd. Tanulmányok Keszeg Vilmos tiszteletére


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Kinda István


[Contrasts. Economic Strategies in Two Historical Szekler Regions] Kontrasztok. Gazdálkodási minták két székelyföldi régióban


2017 Kriza János Néprajzi Társaság – Székely Nemzeti Múzeum


Nagy Olga


[Ethnographic Research in Sic] Hagyományőrző népi kultúra. Társadalomnéprajzi vizsgálat Széken


2016 Exit Kiadó – Kriza János Néprajzi Társaság

Edited by Keszeg Vilmos.


Pozsony Ferenc


[Folk Customs in the Trei Scaune Region] Háromszéki ünnepek. Dolgozatok háromszéki népszokásokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Ethnographic and Historical Writings on the Moldavian Csángós] „Cserefának füstje hozta ki könnyvemet…” Néprajzi, tudománytörténeti írások a moldvai magyarokról


2015 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Zsolt


[Acheological Past of the Village Zăbala] Régészeti kutatások az orbaiszéki Zabolán


2015 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság 


Jakab Albert Zsolt – Kinda István (eds.)


[Golden-gate. Studies in Honour of Ferenc Pozsony] Aranykapu. Tanulmányok Pozsony Ferenc tiszteletére


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Székely Nemzeti Múzeum


Barna Gábor – Keszeg Vilmos (eds.)


[Patrimony and Society in the 20th Century] Patrimónium és társadalom a 20. században. A VII. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai, Kolozsvár, 2011. augusztus 22–27.


2015 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság


Süli Attila


[The Members of Count Mikes Family in the Revolution and War of Independence from 1848–1849] Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság


Kinda István


[The Csángó Ethnographic Museum and Its Collections] A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei


2014 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság