Results number: 36


Süli Attila


[The Members of Count Mikes Family in the Revolution and War of Independence from 1848–1849.] Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében”. A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848–49-es forradalomban és szabadságharcban


2014 Kriza János Néprajzi Társaság


Kinda István


[The Csángó Ethnographic Museum and Its Collections.] A Csángó Néprajzi Múzeum és gyűjteményei


2014 Csángó Néprajzi Múzeum – Kriza János Néprajzi Társaság


Keszeg Vilmos


[The Arieş Region. Local History] Aranyos-vidék. Honismereti könyv


2014 Kriza János Néprajzi Társaság – Erdélyi Múzeum-Egyesület


Nyisztor Tinka


[Weekdays and Feast Days. The Ethnography of Alimentation at the Hungarians of Moldavia.] Hétköznapok és ünnepnapok. A moldvai magyarok táplálkozásának etnográfiája


2013 Kriza János Néprajzi Társaság


Ilyés Sándor


[Working Class Clubs in Cluj in the 1950s and 1960s.] Kolozsvári munkásklubok az 1950–1960-as években


2013 Kriza János Néprajzi Társaság – Nemzeti Kisebbségkutató Intézet


Kriza János


[Wild Roses II. Folklore from Transylvania.] Vadrózsák. Erdélyi néphagyományok. Második kötet.


2013 Kriza János Néprajzi Társaság

A critical edition by Olosz Katalin.

By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.


Szabó Á. Töhötöm


[Economic Adaptation and Ethnicity. Economy, Rurality and Integration in a Transylvanian Region.] Gazdasági adaptáció és etnicitás. Gazdaság, vidékiség és integráció egy erdélyi térségben


2013 Nemzeti Kisebbségkutató Intézet – Kriza János Néprajzi Társaság


Bereczki Ibolya (ed.)


[Transylvanian Country House Museums and Etnographic Collections.] Erdélyi tájházak és néprajzi gyűjtemények


2013 Magyarországi Tájházak Szövetsége – Kriza János Néprajzi Társaság


Jakab Albert Zsolt


[This Stone was Bestowed... Spaces of Commemoration in Cluj-Napoca (1440–2012).] Ez a kő tétetett… Az emlékezet helyei Kolozsváron (1440–2012)


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale


Jakab Albert Zsolt


[Memory Construction and Practice. Representations of Cultural Memory in Cluj-Napoca.] Emlékállítás és emlékezési gyakorlat. A kulturális emlékezet reprezentációi Kolozsváron


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale