ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    29 tétel lapozás: 1-29

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ANDRÁSFALVY Bertalan: Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő. Honismereti Híradó. II. évf. (1974) 1. sz. 44-48.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Kallós Zoltán az erdélyi magyar népköltészet megmentője. A nemzet is adósa. Magyar Nemzet. 2000. dec. 16.

B. Gy. [BEKE György]: Kallós Zoltán hetvenéves. Moldvai Magyarság. VIII. [VII.!] évf. (1996) 71. sz. 1.

BENKEI Ildikó: Kallós Zoltánnal beszélget Benkei Ildikó. (Magyarnak lenni VII.) Kairosz Kiadó. Budapest, 2005

BODÓ János: Kallós Zoltán és a moldvai magyarság. Csángó Újság. I. évf. (1990) 8. sz. 1-2.

BOSNYÁK Sándor: Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni. Beszélgetés Kallós Zoltán néprajzkutatóval. In: Uő (szerk.): Hagyomány és Művelődés. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1989 21-25.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Interjú Kallós Zoltánnal. Vigyázó. III. évf. (1992) 4. sz. 9.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Ring. 1992. júl. 12.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Interjú Kallós Zoltánnal. Moldvai Magyarság. III. évf. (1992) 30. sz. 1., 4.

DIÓSZEGI László: A moldvai csángók tanítója. Diószegi László beszélgetése Kallós Zoltán néprajzkutatóval. Alföld. XLII. évf. (1991) 6. sz. 63-71.

DOMOKOS Mária: Zoltán Kallós. In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 72-74.

F. J. [FARAGÓ József]: Kallós Zoltán. In: Balogh Edgár (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. II. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1991 599-600.

FEKETE Judit: "Ha minden magyar elmenne, én a legutolsó volnék." Beszélgetés Kallós Zoltánnal. Magyar Nemzet. 1997. dec. 20.

FRIGYESY Ágnes: A Balladák hűségese. Beszélgetés Kallós Zoltánnal. Moldvai Magyarság. V. évf. (1994) 54. sz. 3.

HALÁSZ Péter: "Le van az életem zárva Móduvának ládájába..." A nyolcvanesztendős Kallós Zoltán köszöntése. Moldvai Magyarság. XVI. évf. (2006) 4. sz. 6-7.

HORVÁTH Arany: Csángó magyarok között. Interjú Kallós Zoltánnal. Művelődés. XXXIX [XLIII.!]. évf. (1990) 3. sz. 8-9.

JOÓ István: Ha nem kóstoltad ízét... Kallós Zoltánnal a Belvárosban. Új Magyarország. 1992. nov. 6.

K. K.: A lészpedi tanító. Kallós Zoltán köszöntése. Magyar Nemzet. XLIX. évf. 1986. 72. sz. 2.

KÁSZONI Balázs: Segélykiáltás a moldvai csángómagyarokért. [Beszélgetés Kallós Zoltánnal.] Ring. IV. évf. (1992) 9. sz. 36-37.

KÓSA László: Kallós Zoltán köszöntése. Népszabadság. 1996. márc. 25.

KOVÁCS András, B.: Válaszút és Moldva között. Kallós Zoltánnal a nevét viselő alapítványról. Romániai Magyar Szó. 1993. jún. 26-27.

MOHI Sándor: Csángóföld titkai. Elmondja Kallós Zoltán. Esti Hírlap. 1992. dec. 24., 1993. jan. 2.

STANIK Bence: Most látom kiteljesedni munkám eredményét. Beszélgetés a 80 éves Kallós Zoltánnal. Művelődés. LIX. évf. (2006) 4. sz. 12-14.

SZÉKELYHÍDI Ágoston: Kallós Zoltán életfája. Napi Magyarország. 1999. júl. 3.

TÓBIÁS Áron: Balladák könyve. A néprajz mindenese, Kallós Zoltán. Magyar Nemzet. 1993. máj. 15.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Magyar Hírlap. 1994. nov. 7.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Népszabadság. LII. évf. 1994. 261. sz. 17.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Barátság. II. évf. (1995) 2. sz. 701-702.

(n. n.) Kallós Zoltán. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. II. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979 730

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék