ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

29 tétel    lapozás: 1-29

ANDRÁSFALVY Bertalan: Kallós Zoltán, a népköltési gyűjtő. Honismereti Híradó. II. évf. (1974) 1. sz. 44-48.

ANDRÁSFALVY Bertalan: Kallós Zoltán az erdélyi magyar népköltészet megmentője. A nemzet is adósa. Magyar Nemzet. 2000. dec. 16.

B. Gy. [BEKE György]: Kallós Zoltán hetvenéves. Moldvai Magyarság. VIII. [VII.!] évf. (1996) 71. sz. 1.

BENKEI Ildikó: Kallós Zoltánnal beszélget Benkei Ildikó. (Magyarnak lenni VII.) Kairosz Kiadó. Budapest, 2005

BODÓ János: Kallós Zoltán és a moldvai magyarság. Csángó Újság. I. évf. (1990) 8. sz. 1-2.

BOSNYÁK Sándor: Csak hittel és odaadással lehet gyűjteni. Beszélgetés Kallós Zoltán néprajzkutatóval. In: Uő (szerk.): Hagyomány és Művelődés. Petőfi Sándor Művelődési Központ. Gödöllő, 1989 21-25.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Interjú Kallós Zoltánnal. Vigyázó. III. évf. (1992) 4. sz. 9.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Ring. 1992. júl. 12.

CSÁKY Zoltán: Hány ezer a tizenhárom csángó? Interjú Kallós Zoltánnal. Moldvai Magyarság. III. évf. (1992) 30. sz. 1., 4.

DIÓSZEGI László: A moldvai csángók tanítója. Diószegi László beszélgetése Kallós Zoltán néprajzkutatóval. Alföld. XLII. évf. (1991) 6. sz. 63-71.

DOMOKOS Mária: Zoltán Kallós. In: Hoppál Mihály (ed.): Hungarian Heritage. Vol. 3. European Folclore Institute. Budapest, 2002 72-74.

F. J. [FARAGÓ József]: Kallós Zoltán. In: Balogh Edgár (főszerk.): Romániai Magyar Irodalmi Lexikon. II. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1991 599-600.

FEKETE Judit: "Ha minden magyar elmenne, én a legutolsó volnék." Beszélgetés Kallós Zoltánnal. Magyar Nemzet. 1997. dec. 20.

FRIGYESY Ágnes: A Balladák hűségese. Beszélgetés Kallós Zoltánnal. Moldvai Magyarság. V. évf. (1994) 54. sz. 3.

HALÁSZ Péter: "Le van az életem zárva Móduvának ládájába..." A nyolcvanesztendős Kallós Zoltán köszöntése. Moldvai Magyarság. XVI. évf. (2006) 4. sz. 6-7.

HORVÁTH Arany: Csángó magyarok között. Interjú Kallós Zoltánnal. Művelődés. XXXIX [XLIII.!]. évf. (1990) 3. sz. 8-9.

JOÓ István: Ha nem kóstoltad ízét... Kallós Zoltánnal a Belvárosban. Új Magyarország. 1992. nov. 6.

K. K.: A lészpedi tanító. Kallós Zoltán köszöntése. Magyar Nemzet. XLIX. évf. 1986. 72. sz. 2.

KÁSZONI Balázs: Segélykiáltás a moldvai csángómagyarokért. [Beszélgetés Kallós Zoltánnal.] Ring. IV. évf. (1992) 9. sz. 36-37.

KÓSA László: Kallós Zoltán köszöntése. Népszabadság. 1996. márc. 25.

KOVÁCS András, B.: Válaszút és Moldva között. Kallós Zoltánnal a nevét viselő alapítványról. Romániai Magyar Szó. 1993. jún. 26-27.

MOHI Sándor: Csángóföld titkai. Elmondja Kallós Zoltán. Esti Hírlap. 1992. dec. 24., 1993. jan. 2.

STANIK Bence: Most látom kiteljesedni munkám eredményét. Beszélgetés a 80 éves Kallós Zoltánnal. Művelődés. LIX. évf. (2006) 4. sz. 12-14.

SZÉKELYHÍDI Ágoston: Kallós Zoltán életfája. Napi Magyarország. 1999. júl. 3.

TÓBIÁS Áron: Balladák könyve. A néprajz mindenese, Kallós Zoltán. Magyar Nemzet. 1993. máj. 15.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Magyar Hírlap. 1994. nov. 7.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Népszabadság. LII. évf. 1994. 261. sz. 17.

UNGÁR Tamás: A csángók, a kulturális autonómia és a Vatikán. Kallós Zoltán a kisebbségi létről. Barátság. II. évf. (1995) 2. sz. 701-702.

(n. n.) Kallós Zoltán. In: Ortutay Gyula (főszerk.): Magyar Néprajzi Lexikon. II. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1979 730