ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    93 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 ... 91-93

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ALEXICS György: Csángó. Magyar Nyelv. IX. évf. (1913) 8. sz. 349-352.

BÁLINT Emese - BODÓ Csanád: Csíkfalu személynevei. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Csángósors. Moldvai csángók a változó időkben. (A Magyarságkutatás könyvtára XXIII.) Teleki László Alapítvány. Budapest, 1999 119-130.

BALOGH Ödön: Az ll < rl változáshoz. Egy adat az imolához. Hágó és társai. Mozsdoj ~ Muzsdaj. Nevet ~ mevet. Szőrmáj. Újabb adat az aszó-hoz. Újabb adat a kabalához. Erdélyi Múzeum. LII. évf. (1947) 1-4. sz. 103-105.

BARTHAS János [ŐSZ ERŐSS Péter]: Pusztina személynevei. (Magyar Személynévi Adattárak 45.) Budapest, 1982

BÁTKY Zsigmond: Tárgynévmagyarázati adalékok. Ethnographia. XLVIII. évf. (1937) 2-3. sz. 289-301.; XLIX. évf. (1938) 3-4. sz. 416-420.; L. évf. (1939) 1-2. sz. 154-159.

BURA László: Ragadványnevek Bogdánfalváról. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. X. évf. (1966) 2. sz. 369-377.

BURA László: Bogdánfalva személynevei. (Magyar Személynévi Adattárak 91.) ELTE. Budapest, 1989

CSŰRY Bálint: Növénynevek Bogdánfalváról. (Mutatvány moldvai csángó népnyelvi gyűjtésemből.) Magyar Nyelv XXIX. évf. (1933) 7-8. sz. 249-251., 9-10. sz. 316-321.

FERENCZI Géza: A csángók. Egy kérdés újabb megközelítése. A Hét. X. évf. (1979) 18. sz. 11.

GÁLFFY Mózes: A méh nevéről a moldvai csángó nyelvjárásban. Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Series Philologia. IV. (1960) Fasc. 2. 86-89.

GYÖRFFY István: Rumänische Ortsnamen. [Román helységnevek.] In: Ungarische Jahrbücher VI. 1926. 146-149.

HAJDÚ Mihály: Az 1646-47. évi Bandinus-féle összeírás névstatisztikái. (Magyar Személynévi Adattárak 30.) ELTE. Budapest, 1980

HAJDÚ Mihály: A romániai magyar helynévgyűjtés. Néprajzi Látóhatár. VI. évf. (1997) 1-4. sz. 322-327.

HAJDÚ Mihály: A moldvai csángók 1696. évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Péntek János (szerk.): Szöveg és stílus. Szabó Zoltán köszöntése. Babeş-Bolyai Tudományegyetem Magyar Nyelv és Kultúra Tanszék. Kolozsvár, 1997 202-207.

HAJDÚ Mihály: A moldvai csángók 1696. évi összeírásának névtani vizsgálata. In: Uő: Válogatott tanulmányok. ELTE Bölcsészettudományi Kar, Magyar Nyelvtörténeti, Szociolingvisztikai és Dialektológiai Tanszék-Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2003 203-207.

HAJDÚ Mihály: A csángó személynévkutatás. In: Kiss Jenő (szerk.): Nyelv és nyelvhasználat a moldvai csángók körében. (A Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 221.) Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2004 105-112.

HALÁSZ Péter: Magyarfalu helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 19.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1981

HALÁSZ Péter: Lészped helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 26.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

HALÁSZ Péter: Ónfalva (Onyest) helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 32.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1983

HALÁSZ Péter: Klézse (Kleja) helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 58.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1986

HALÁSZ Péter: Pusztina (Pustiana) helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 68.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1987

HALÁSZ Péter: Az 1866-os földosztáskor készült onyesti névsor néhány tanulsága. Névtani Értesítő. 15. (1993) 137-141.

HALÁSZ Péter: Lábnyik helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 130.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1994

HALÁSZ Péter: Külsőrekecsin helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 139.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1994

HALÁSZ Péter: Szabófalva helynevei. (Magyar Névtani Dolgozatok 143.) Kiadja az ELTE Magyar Nyelvészeti Tanszékcsoport Névkutató Munkaközössége. Budapest, 1997

HALÁSZ Péter: A moldvai csángómagyar falvak helyneveinek néhány településtörténeti tanulsága. In: Balassa Iván - Fehér József - Hőgye István (szerk.): Széphalom. Kazinczy Ferenc Társaság 10. Évkönyve. Ünnepi kötet Kováts Dániel 70. születésnapjára. Kazinczy Ferenc Társaság. Sátoraljaújhely, 1999 365-372.

HALÁSZ Péter: A moldvai csángómagyar falvak helyneveinek néhány településtörténeti tanulsága. Moldvai Magyarság. XII. [XI.!] évf. (2001) 7. sz. 6-8.

HALÁSZ Péter: Szabófalva helynevei. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 63-88.

HALÁSZ Péter: A csángó falvak helyneveinek néhány településtörténeti tanulsága. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 69-75.

HALÁSZ Péter: Az 1866-os földosztáskor készült onyesti névsor néhány tanulsága. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 77-82.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék