ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    86 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-86

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ALEXANDRU, Tiberiu: The Tilinca, an Ancient Rumanian Folk Instrument. [A tilinkó, egy ősrégi román népi hangszer.] In: Kodály Zoltán et alii (eds.): Studia memoriae Bélae Bartók sacra. Publishing House of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest, 1959 107-120.

ALMÁSI István: Domokos Pál Péter népzenei kutatásának jelentősége. Erdélyi Múzeum. LXIII. évf. (2001) 3-4. sz. 144-147.

ANGI István: A csángó gregorián sorsa: ha második anyanyelvünket is elveszítjük. In: Uő: A zenei szépség modelljei. Zenetudományi írások. Polis Kiadó. Kolozsvár, 2003 220-222.

BÁLINT Zsolt: Hangszeres kanászdallamok Moldvából. In: Berlász Melinda - Domokos Mária (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 1987. MTA Zenetudományi Intézet. Budapest, 1987 183-196.

BÁLINT Zsolt: A moldvai csángók hangszeres zenéje. TÉKA. (1992) 12. sz. 43-45.

BÁLINT Zsolt: Alakoskodó népszokások hangszeres dallamai. In: Viga Gyula (szerk.): Kultúra és tradíció. Tanulmányok Ujváry Zoltán tiszteletére. I. Miskolc, 1992 311-333.

BÁLINT Zsolt: A moldvai csángó hangszeres dallamok ütempáros motívumainak példatára. Néprajzi Látóhatár. II. évf. (1993) 1-2. sz. 48-71.

BÁLINT Zsolt: A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus I. Bevezetés. Hangszerek és hangszeres szokások. In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 37. (1992). Janus Pannonius Múzeum. Pécs, 1993 179-216.

BÁLINT Zsolt: A moldvai magyar hangszeres népzenei dialektus II. Stílusok. In: Janus Pannonius Múzeum Évkönyve 38. (1993). Janus Pannonius Múzeum. Pécs, 1994 203-217.

BÁLINT Zsolt: Verbunkos stílusjegyek a moldvai hangszeres zenében. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 205-216.

BALOGH Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek. (Az Óbudai Népzenei Iskola kiadványsorozata.) OKKER Oktatási Iroda. Budapest, 1996

BALOGH Sándor (szerk.): Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó. Budapest, 2001

BALOGH Sándor: Moldvai csángómagyar furulyás dallamok és énekek. In: Uő (szerk.): Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó. Budapest, 2001 5-83.

BARTÓK Béla: Népzenénk és a szomszédos népek népzenéje. Budapest, 1934

BARTÓK Béla - KODÁLY Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára. III/A. Lakodalom. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1955

BARTÓK Béla - KODÁLY Zoltán (szerk.): A Magyar Népzene Tára. III/B. Lakodalom. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1956

BERLÁSZ Melinda: Veress Sándor moldvai gyűjtőnaplója. In: Felföldi László - Lázár Katalin (szerk.): Zenetudományi Dolgozatok 1988. MTA Zenetudományi Intézet. Budapest, 1988 169-182.

BERLÁSZ Melinda: Veress Sándor és a moldvai magyarok népzenéje. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 121-124.

BOLYA Mátyás: Kobozjáték a mai táncházas gyakorlatban. In: Balogh Sándor (szerk.): Moldvai hangszeres dallamok. Etnofon Kiadó. Budapest, 2001 124-159.

CSAJÁGHY György: A magyar népzene bölcsője: Kelet. Alexandra Kiadó. Pécs, 1998

DOMOKOS Mária: Újabb és régebbi csángó népzenei kiadványokról. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 117-120.

DOMOKOS Mária (szerk.): A Magyar Népzene Tára. IX. Népdaltípusok 4. Balassi Kiadó. Budapest, 1995

DOMOKOS Mária: Die Volksmusik der Moldau-Ungarn. [A moldvai magyarok népzenéje.] In: Bruno B. Reuer (Hg.): Musik im Umbruch. Kulturelle Identität und gesellschaftlicher Wandel in Südosteuropa. [Változó népzene. Kulturális identitás és társadalmi változás Délkelet-Európában.] Verlag Südostdeutsches Kulturwerk. München, 1999 315-324.

DOMOKOS Mária: The Character of the Csángó Folk Song and the History of Its Research. [A csángó népdal jellege és kutatásának története.] In: Diószegi László (ed.): Hungarian Csángós in Moldavia. Essays on the Past and Present of the Hungarian Csángós in Moldavia. [Moldvai csángómagyarok. Írások a moldvai csángómagyarok múltjáról és jelenéről.] Teleki László Foundation-Pro Minoritate Foundation. Budapest, 2002 149-162.

DOMOKOS Mária: Hungarian Folk Music from Moldavia and Bukovina. [Magyar népzene Moldvából és Bukovinából.] Studia Musicologica Academiae Scientarum Hungaricae. XLIV. évf. (2003) 1-2. sz. 127-136.

DOMOKOS Mária - NÉMETH István (szerk.): Moldva és Bukovina népzenéje. Folk Music of Moldavia & Bukovina. (Magyar Népzenei Antológia VII. Anthology of Hungarian Folkmusic VII.) Hungaroton Records Kft-MTA Zenetudományi Intézet. Budapest, 2004

DOMOKOS Pál Péter: A Népművészeti Intézet újabb gyűjtéseiből. In: Szabolcsi Bence - Bartha Dénes (szerk.): Emlékkönyv Kodály Zoltán 70. születésnapjára. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1953 339-372.

DOMOKOS Pál Péter: Szültü. (Egy moldvai csángó hangszer.) Ethnographia. LXXIV. évf. (1963) 2. sz. 278-282.

DOMOKOS Pál Péter: Szültü. In: Uő: Múltbanéző. Tanulmányok. Szerkesztette és sajtó alá rendezte Fazekas István. Magvető Kiadó. Budapest, 1990 113-121.

DRASKÓCZY Lídia: Moldvai csángó hegedűs dallamok. Óbudai Népzenei Iskola. Budapest, 1997

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék