ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    50 tétel lapozás: 1-30 | 31-50

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ADĂSCĂLIŢEI, Vasile: Istoria unui obicei. Pluguşorul. [Egy szokás története: a "pluguşor".] Editura Junimea. Iaşi, 1987

CSOMA Gergely: Karácsonyi megéneklés Moldvában. Honismeret. XXVIII. évf. (2000) 6. sz. 65-66.

CSOMA Gergely: A moldvai magyarok karácsonyi szokásairól. Turán. V. évf. (2002) 6. sz. 47.

DEMÉNY István Pál: A hejgetés meg a sámánének. Néprajzi Látóhatár. III. évf. (1994) 1-2. sz. 135-150.

DEMÉNY István Pál: A szabófalvi hejgetés. In: Uő: Táltosok, kerekek, lángok. Összehasonlító folklorisztikai tanulmányok. Pallas-Akadémia Könyvkiadó. Csíkszereda, 1999 58-63.

DEMÉNY István Pál: A hejgetés meg a sámánének. In: Harangozó Imre (szerk.): "Ott hul éltek vala a magyarok..." Válogatás az észak-moldvai magyarság népi emlékezetének kincsestárából. Ipolyi Arnold Népfőiskola. Újkígyós, 2001 111-132.

DOMOKOS Pál Péter: Dies concussionis ovorum. Ethnographia. LXXXV. évf. (1974) 2-3. sz. 384-389.

DUMA Dániel: A húsvéti ünnepkörhöz tartozó szokások a moldvai magyaroknál. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 3. sz. 7-10.

DUMA Dániel: Tavaszi ünnepek a moldvai magyaroknál. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005) 5. sz. 10-11.

ERDÉLYI P. Zoltán: A Bundás Nagy Állat ünnepei. Művelődés. XLVI. (XLIII.) [XLVII.!] évf. (1994) 2. sz. 46-48.

FARAGÓ József: A szabófalvi hejgetés emlékei. Erdélyi Múzeum. LVIII. évf. (1996) 1-2. sz. 94-103.

FARAGÓ József: A hejgetéstől az urálásig. Egy moldvai csángómagyar népszokás elrománosodása és eltűnése. Honismeret. XXIV. évf. (1996) 6. sz. 53-64.

FARAGÓ József: Újév a moldvai Gyoszényban. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 286-302.

FARKAS János - CSEREPES László - NAGY Ferenc: Két uráló Moldvából. Forrás. XX. évf. (1988) 1. sz. 4-10.

FAZAKAS M. Izabella: Az egyházi év ünnepei Bogdánfalvában. In: Pozsony Ferenc (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 5. Dolgozatok a moldvai csángók népi kultúrájáról. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 1997 324-341.

GAZDA István: Karácsony Moldvában. Felebarát. III. évf. (1992) 1-2. sz. 22-23.

HALÁSZ Péter: Húshagyótól virágvasárnapig. Húsvéti népszokások a moldvai csángómagyaroknál. Erdélyi Magyarság. (1999) 37. sz. 19-23.

HALÁSZ Péter: A moldvai magyarok tavaszi ünnepköréről. In: Czégényi Dóra - Keszeg Vilmos (szerk.): Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 8. Kriza János Néprajzi Társaság. Kolozsvár, 2000 233-275.

HALÁSZ Péter: "Vízbevető hétfő" a moldvai magyaroknál. Néprajzi Látóhatár. VIII. évf. (2000) 3-4. sz. 425-436.

HALÁSZ Péter: A húsvéthoz kapcsolódó vallási népszokások a moldvai csángóknál. In: Lackovits Emőke, S. - Mészáros Veronika (szerk.): Népi vallásosság a Kárpát-medencében 5. I. Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság. Veszprém, 2001 315-322.

HALÁSZ Péter: A tavaszi ünnepkör. In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 355-388.

HALÁSZ Péter: "Vízbevető hétfő." In: Uő: Bokrétába kötögetem vala. A moldvai magyarok néprajzához. Európai Folklór Intézet. Budapest, 2002 389-396.

HALÁSZ Péter: A csíki karácsony. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 12. sz. 20.

HALÁSZ Péter: "A csíki karácsony." Székelyföld. VIII. évf. (2004) 1. sz. 63-65.

HARANGOZÓ Imre: "Áldja meg az Isten ez háznak gazdáját..." Adalékok a moldvai magyarok karácsonyi és újévi szokásainak vizsgálatához. In: Buka László (szerk.): Válogatott írások a regölésről. Magányos Kiadó. Debrecen, 1997 153-156.

ICHIM, Dorinel: Mătăhălile din Prăjeşti, judeţul Bacău, un obicei de primăvară mai puţin cunoscut. [A Bákó megyei prezesti alakoskodók - egy kevésbé ismert tavaszi népszokás.] Carpica. XV. évf. (1983) 255-264.

KALLÓS Zoltán: Hejgetés Moldvában. Néprajzi Közlemények. III. évf. (1958) 1-2. sz. 40-50.

KALLÓS Zoltán: Hejgetés Moldvában. Művelődés. XXI. évf. (1968) 12. sz. 42-43.

KALLÓS Zoltán: Hejgetés Moldvában. Művelődés. LIII. évf. (2000) 6-9. sz. 49-50.

KALLÓS Zoltán: Hejgetés Moldvában. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 12. sz. 10-12.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék