ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    62 tétel lapozás: 1-30 | 31-60 | 61-62

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

ANDRONIC, Alexandru: Oraşele moldoveneşti în secolul al XIV-lea în lumina celor mai vechi izvoare ruseşti. [A moldvai városok a XIV. században a legrégibb orosz források szerint.] Romanoslavica. XI. évf. (1965) 203-218.

ANTAL Rozália: "A mi falunkban csak csángók élnek." Moldvai Magyarság. IV. évf. (1993) 32. sz. 3.

ARTIMON, Alexandru: Consideraţii istorico-arheologice privind geneza şi evoluţia oraşelor medievale din sud-vestul Moldovei. [Történelmi és régészeti szempontok a középkori moldvai városok kialakulásával és fejlődésével kapcsolatban.] Carpica. XXIV. évf. (1993) 67-90.

ARTIMON, Alexandru: Civilizaţia medievală urbană din secolele XIV-XVII (Bacău, Tg. Trotuş, Adjud). [A középkori városi civilizáció a XIV-XVII. században (Bákó, Tatros, Egyedhalma).] Consiliul Judeţean Bacău-Muzeul Judeţean de Istorie "Iulian Antonescu"-Editura Documentis, Bacău-Iaşi. 1998

AUNER Károly: A romániai magyar telepek történeti vázlata. Szent László Társulat. Temesvár, 1908

AUNER Károly: Száz év a romániai magyarok életéből. Magyar Állam. 1908. 146. sz.

BÁRTH János: Település. In: Füzes Endre - Kisbán Eszter (szerk.): Magyar Néprajz IV. Életmód. Akadémiai Kiadó. Budapest, 1997 7-88.

BĂICAN, Vasile: Geografia Moldovei reflectată în documentele cartografice din secolul al XVIII-lea. [Moldva földrajza a XVIII. századi térképek tükrében.] Editura Academiei. Bucureşti, 1996

BINDER Pál: Moldvai városok és vásárhelyek. In: Uő: Közös múltunk. Kriterion Könyvkiadó. Bukarest, 1982 106-127.

BONBARDI Mihály: Topographia magni regni Hungariae. [A Nagy Magyar Királyság helyrajza.] Viennae, 1718

BROUILLON: Brouillon oder Original Aufnahme der fünf Moldauischen Districten... 1: 28 000. [Kéziratos térkép a bécsi katonai levéltárban] [Kéziratos térkép a bécsi katonai levéltárban] é.n.

BURLACU, Gheorghe: Ocolul domnesc al Bacăului. [Bákó fejedelmi kerülete.] Carpica. XIII. évf. (1981) 29-63.; XIV. évf. (1982) 159-195.

BURLACU, Gheorghe: Ocolul domnesc Trotuş (sec. XV-XIX). [Tatros fejedelmi kerülete.] Carpica. XXVI. évf. (1997) 2. sz. 59-75.; XXVII. évf. (1998) 95-126.; XXXI. évf. (2002) 123-142.

CHELARU, Cristian - GORINCIOI, Pavel (coord.): Iaşi. Monografie. [Iaşi. Monográfia.] (Judeţele Patriei) Editura Sport-Turism. Bucureşti, 1980

CHIRIŢĂ, Constantin: Dicţionarul geografic al judeţului Iaşi. [Iaşi megye földrajzi szótára.] Bucureşti, 1888

CHIRIŢĂ, Constantin: Dicţionar Geografic al Judeţului Fălciu. [Fălciu megye földrajzi szótára.] Iaşi, 1893

CIUREA, Dumitru: Noi contribuţii privind oraşele şi târgurile din Moldova în secolele XIV-XIX. [Hozzájárulások a moldvai városok és vásárok XIV-XIX. századi ismeretéhez.] In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" VII. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Iaşi, 1970 21-58.

CIUREA, Dumitru: Evoluţia aşezărilor şi a populaţiei rurale din Moldova în secolele XVII-XVIII. [Moldva rurális településeinek és lakosságának fejlődése a XVII-XVIII. században.] In: Anuarul Institutului de Istorie şi Arheologie "A. D. Xenopol" XIV. Editura Academiei Republicii Socialiste România. Iaşi, 1977 123-155.

CONDREA, Petru: Dicţionarul geografic al judeţului Roman. [Roman megye földrajzi szótára.] Societatea Geografică Română. Bucureşti, 1891

DONKÓNÉ SIMON Judit (összeáll.): Erdélyi honismereti barangolás: Szatmártól Máramaros-Gyergyó-Csík-Háromszék-Moldva-Hunyadon át Aradig. Az érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola kiadványa. Budapest, 2000

FERENCZI István: A gyepű fogalmáról meg néhány hozzá fűződő kérdésről. Hazanéző. IX. évf. (1998) 2. sz. 4-7.

GAZDA László: Szalánc völgye. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 9. sz. 12-13.

GAZDA László: Valea Slănicului Moldova. [Szalánc völgye.] Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 9. sz. 14-15.

GAZDA László: Codex. Hargita Kiadóhivatal-Editura Harghita. Csíkszereda-Miercurea Ciuc, 2005

GEGŐ Elek: A moldvai magyar telepekről. Buda, 1838

GEGŐ Elek: A moldvai magyar telepekről. [reprint] Állami Könyvterjesztő Vállalat. Budapest, 1987

GEGŐ Elek: A moldvai magyar telepekről. [reprint] Státus Kiadó. Csíkszereda, 1999

GHIORGHIU, Constantin D.: Dicţionar geografic al judeţului Neamţ. [Neamţ megye földrajzi szótára.] Bucureşti, 1895

GIURESCU, Constantin C.: Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. [Moldvai vásárok vagy városok és várak a X. századtól a XVI. század közepéig.] Editura Academiei Republicii Socialiste România. Bucureşti, 1967

GIURESCU, Constantin C.: Târguri sau oraşe şi cetăţi moldovene din secolul al X-lea până la mijlocul secolului al XVI-lea. [Moldvai vásárok vagy városok és várak a X. századtól a XVI. század közepéig.] Csángó Újság. II. évf. (1991) 11. sz. 4.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék