ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    49 tétel lapozás: 1-30 | 31-49

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

BORBÁTH Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó-magyar falvakban. Kárpát-medencei kapcsolatok. I. évf. (1994) 3. sz. 7-9.

BORBÁTH Erzsébet (szerk.): Szebb falu földön; moldvai csángó gyerekek vallomásai a szülőföldről. József Attila Általános Iskola. Csíkszereda, 1994

BORBÁTH Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó-magyar falvakban. In: Aradi András - Sturz Zoltán - Szöllősy-Sebestyén András (szerk.): Folia Practico-Linguistica XXIV. IV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia. Budapest, 1994. április 7-9. Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban. I. BME Természet- és Társadalomtudományi Kar Nyelvi Intézet. Budapest, 1994 216-220.

BORBÁTH Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó-magyar falvakban. Romániai Magyar Szó. 1995. okt. 28-29.

BORBÁTH Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó-magyar falvakban. Moldvai Magyarság. VI. évf. (1995) 64. sz. 1-2.

BORBÁTH Erzsébet: A moldvai csángó gyermekek székelyföldi iskoláztatásának tapasztalatai. In: Csernicskó István - Váradi Tamás (szerk.): Kisebbségi magyar iskolai nyelvhasználat. A 8. Élőnyelvi Konferencia előadásai. Tinta Könyvkiadó és Kiadványszerkesztő Bt. Budapest, 1996 69-74.

BORBÁTH Erzsébet: A kétnyelvű oktatás lehetőségei a moldvai csángó falvakban. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 93-96.

BORBÁTH Erzsébet: A moldvai csángó gyermekek magyar nyelvi alapképzésének tapasztalatai 1990-2000 között a József Attila Általános Iskolában. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 4. sz. 10-11.

BORBÁTH Erzsébet: Észrevételek, következtetések, javaslatok az I. Csángó Oktatási Konferencia után. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 7. sz. 6-7.

BORBÁTH Erzsébet: A Domokos Pál Péter Alapítvány által támogatott Erdélyben tanuló moldvai csángó diákok magyar nyelvű képzéséről. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 10. sz. 6-7.

BORBÁTH Erzsébet: A Domokos Pál Péter Alapítvány által támogatott, Erdélyben és Bukarestben tanuló moldvai csángó diákok magyar nyelvű képzéséről a 2000-2001-es tanévben. Moldvai Magyarság. XII. [XI.!] évf. (2001) 10. sz. 6-9.

BORBÁTH Erzsébet: Program és megvalósítás. Beszámoló az iskolán kívüli magyar nyelvoktatási program működéséről a moldvai csángó falvakban. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 7. sz. 10-11.

BORBÁTH Erzsébet: Beszámoló a moldvai csángómagyar diákok erdélyi magyar nyelvű képzését támogató Domokos Pál Péter Alapítvány tízéves tevékenységéről. Moldvai Magyarság. XII. évf. (2002) 11. sz. 4-10.

BORBÁTH Erzsébet: Beszámoló az iskolán kívüli magyar nyelvoktatási program működéséről a moldvai csángó falvakban a 2002-2003-as tanévben. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 2. sz. 6.

BORBÁTH Erzsébet: Beszámoló az Erdélyben magyar nyelven továbbtanuló moldvai csángómagyar diákok támogatását biztosító Domokos Pál Péter Alapítvány tevékenységéről a 2002-2003-as tanévben. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 4. sz. 8-9.

BORBÁTH Erzsébet: Moldvai csángó gyermekek a Csíkszépvíz melletti Szalonka-völgy határában. Az V. csángó oktatásmódszertani tábor. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 10. sz. 20-21.

BORBÁTH Erzsébet: Tájékoztató a Domokos Pál Péter Alapítvány hozzájárulásáról a moldvai csángómagyar diákok erdélyi, magyar nyelvű képzéséhez a 2003-2004-es tanévben. Moldvai Magyarság. XIII. évf. (2003) 11. sz. 6-7.

BORBÁTH Erzsébet: Beszámoló a Domokos Pál Péter Alapítvány hozzájárulásáról a moldvai csángó oktatási program megvalósításához a 2003-2004-es tanévben. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 10. sz. 6-7.

BORBÁTH Erzsébet: Beszámoló a Domokos Pál Péter Alapítvány hozzájárulásáról a moldvai csángó oktatási program megvalósításához a 2004-2005-ös tanévben. Moldvai Magyarság. XV. évf. (2005). 10. sz. 6.

BORBÁTH Erzsébet - [ŐSZ] ERŐSS Péter: Általános tájékoztató az Erdélyben tanuló moldvai csángómagyar gyermekek anyanyelvi oktatásáról és neveléséről. Domokos Pál Péter Alapítvány. Csíkszereda, 1993

BORSOS Gyöngyi - FERENCZ Éva (szerk.): Szórvány-szöveggyűjtemény. Csángómagyar Pedagógusok Testülete. Moldva, 2003

BORSOS Gyöngyi - FERENCZ Éva (szerk.): Szöveggyűjtemény csángó gyermekeknek. A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága. Budapest, 2005

CSICSÓ Antal: Apró ábécé - Abecedar mărunt. Erdélyi Tankönyvtanács. Kolozsvár, 1995

CSICSÓ Antal: Miért kell csángó ábécéskönyv? PoLíSz. (2000) 1-2. sz. 36-38.

DESSEWFFY Anna: Csángókat tanítottunk írni és olvasni. In: Halász Péter (szerk.): Csángó sorskérdések. Az újkígyósi tanácskozás előadásai 1994. október 28-30. (Csángó Füzetek 2.) Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1997 110-115.

FEKETE Réka: I. Csángó Oktatási Konferencia. Moldvai Magyarság. X. évf. (2000) 6. sz. 6-7.

FODOR Katalin: A csángó szemináriumok néhány tanulsága. In: Horváthné Kispéter Zsuzsanna (szerk.): A magyar nyelv és a magyar nyelvű oktatás helyzete Romániában. Nyelvészeti tanácskozás Jászberényben. 2002. augusztus 2. Magyar Nyelvtudományi Társaság. Budapest, 2003 47-52.

GÁL Mónika: Tartalmi beszámoló a II. Csángó Ifjúsági Táborról. Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 11. sz. 4-5.

GÁL Mónika: Referat cu privire la desfăşurarea celei de-a II-a ediţii a Taberei Atelier a tinerilor ceangăi. [Tartalmi beszámoló a II. Csángó Ifjúsági Táborról.] Moldvai Magyarság. XIV. évf. (2004) 11. sz. 5.

GAZDA Árpád: Megmozdult az állóvíz Csángóföldön. (Tartalomjegyzékbeli cím: Csángók anyanyelvoktatása) In: Bodó Barna (szerk.): Romániai Magyar Évkönyv 2002. Temesvár-Kolozsvár, 2002 169-177.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2022
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék