ilyés sándor
A moldvai csángók bibliográfiája

 

       bibliográfiák   » A moldvai csángók bibliográfiája
    év 1541 1585 1595 1651 1676 1718 1719 1733 1734 1735 1739 1743 1747 1754 1757 1771 1774 1776 1778 1781 1782 1783 1789 1796 1804 1805 1806 1811 1818 1829 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1844 1845 1846 1848 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
 
  névmutató a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x z  
  szakbeosztás  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -
    1993: 201 tétel lapozás: 1-30 ... 151-180 | 181-201

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

VIRT István: "Megszabadultam már a testi haláltól." A moldvai csángók lélekhite. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 60-67.

CSOMA Gergely: Jóslás a moldvai csángóknál. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 55-59.

LAKATOS István: Gyógyító szövegek a csángó magyaroknál. Új Magyarország. 1993. jan. 21.

MOLDOVÁN Domokos: "Ha megyek látomásba..." (filmforgatókönyv 1984-85) In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 131-146.

HALÁSZNÉ ZELNIK Katalin: Sebkezelés a moldvai és a gyimesi magyaroknál napjainkban és Gelencén a XVIII. században. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 109-116.

BOSNYÁK Sándor: Égbe vivő út - Az ég köldökéről, s az égigérő fáról. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem ..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 44-54.

BARNA Gábor: Moldvai magyarok a csíksomlyói búcsún. In: Halász Péter (szerk.): . "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 45-61.

LIMBACHER Gábor: A moldvai magyarok kácsikai búcsújárása Nagyboldogasszony ünnepekor. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 95-100.

HOFER Tamás: Az etnikai sokszínűség régi és új formái. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 12-19.

BÉRCESI Tünde: Nem mondhatom, hogy nem vagyok magyar. Erdélyi Napló. 1993. szept. 29.

BIRÓ Béla: Ott is Moldva a hazám. Beszélgetés Petrás Máriával. Brassói Lapok. 1993. febr. 5.

LACZKÓ Mihály: "A csángó dalok megismerése döbbentett csángó mivoltomra." In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 147-150.

OLT, Reinhard: Vergessene volksgruppe. Die csángós wollen ihre nationale Identität zurückgewinnen. [Egy elfelejtett népcsoport. A csángók vissza akarják nyerni identitásukat.] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1993. jún. 7.

OLT, Reinhard: Egy elfelejtett népcsoport: a csángók. Romániai Magyar Szó. 1993. júl. 20., 21., 22., 23.

POZSONY Ferenc: Nyelvhasználat és identitás viszonya a moldvai csángóknál. In: Péterbencze Anikó (szerk.): "Moldovának szíp táiaind születem..." Magyarországi Csángó Fesztivál és Konferencia. Jászberény, 1993 68-90.

BEKE György: Csángó nyelvi epizódok. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 85-90.

DUMISTRĂCEL, Stelian et alii (red.): Noul Atlas Lingvistic Român pe Regiuni. Moldova şi Bucovina. I-III. [Új Román Nyelvatlasz. Moldva és Bukovina.] Editura Academiei. Iaşi, 1993-2005.

PETERCA, Vladimir: Die Csángós-Sprache ist nicht Schriftsprache. [A csángó nyelv nem irodalmi nyelv.] Frankfurter Allgemeine Zeitung. 1993. aug. 7.

SZABÓ T. Ádám: A csángók nyelve és helyesírása Lakatos Demeter szövegeinek tükrében. In: Halász Péter (szerk.): "Megfog vala apóm szokcor kezemtül..." Tanulmányok Domokos Pál Péter emlékére. Lakatos Demeter Egyesület. Budapest, 1993 63-70.

MURÁDIN László: A kétnyelvűség egy sajátos megnyilvánulása a moldvai csángómagyarok nyelvi tudatában. Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. XXXVII. évf. (1993) 1-2. sz. 159-162.

HALÁSZ Péter: Az 1866-os földosztáskor készült onyesti névsor néhány tanulsága. Névtani Értesítő. 15. (1993) 137-141.

kapcsolódó
»  a bibliográfiáról
»  periodikák
»  szerkesztők, gyűjtők
»  tematikus jelzetek
 
   
 


(c) Jakabffy Elemér Alapítvány, Kriza János Néprajzi Társaság, Media Index Egyesület 1999-2024
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék