Találatok száma: 4


Dimény Attila


A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Salló Szilárd


A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó Lilla


Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélés Haraly, Páva és Székelypetőfalva településeken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Székely Melinda


A magyar lakodalom változása Ördöngösfüzesen (1930–2017) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság – Téka Alapítvány