Număr rezultate: 15


Máté István


[Activitate pastorală în Zona Călata. Strategii de viață și de carieră ale preoților din Protopopiatul Reformat Călata] Szolgálatban Kalotaszegen. Lelkipásztori életstratégiák és életpályák a Kalotaszegi Református Egyházmegyében (Dissertat


2023 Kriza János Néprajzi Társaság


Varga Sándor


[Schimbări în cultura de dans tradițional în cazul unui sat din Câmpia Transilvaniei] Változások egy mezőségi falu tradicionális tánckultúrájában (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2023 Hagyományok Háza – Kriza János Néprajzi Társaság


Keszeg Vilmos


[A intra în memorie. Forme și tehnici ale memoriei. Studii] Belépni az emlékezetbe. Emlékezési alakzatok és gyakorlatok. Tanulmányok (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Nagy Ákos


[Schimbări economice și sociale într-un sat necolectivizat în județul Mureș] Gazdasági és társadalmi változások egy nem kollektivizált marosszéki faluban (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2022 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[Mașina și poporul. Mașini și schimbări sociale în zona rurală] Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Selyem Tünde


[Comunitatea hoștezeană din Cluj-Napoca. Modificări în stilul de viață a cinci familii de-a lungul a trei generații] A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Ádám Biborka


[Ceremonii comemorative românești din Trei Scaune. Etnicitate și reprezentare] Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Studii de etnografie despre cultura tradițională a maghiarilor din Moldova] „Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


[Mari aristocrați în timpul trecător. Ramura de Ozun și rudenia familiei conților Mikes de Zăbala] Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[Un om de modă veche într-o lume nouă. Viața lui Domokos Sztrátya] Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság