Număr rezultate: 11


Gagyi József


[Mașina și poporul. Mașini și schimbări sociale în zona rurală] Gép és nép. Gépek és társadalmi változások vidéken (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Selyem Tünde


[Comunitatea hoștezeană din Cluj-Napoca. Modificări în stilul de viață a cinci familii de-a lungul a trei generații] A kolozsvári hóstáti közösség. Öt család három nemzedékének életmódvizsgálata (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2021 Kriza János Néprajzi Társaság


Ádám Biborka


[Ceremonii comemorative românești din Trei Scaune. Etnicitate și reprezentare] Román emlékünnepségek Háromszéken. Etnicitás és reprezentáció (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Halász Péter


[Studii de etnografie despre cultura tradițională a maghiarilor din Moldova] „Ninc ki gondot üszeljen ránk…” Néprajzi tanulmányok, dolgozatok a moldvai magyarok hagyományos műveltségéről (Dissertationes Ethnographicæ Transylvan


2020 Kriza János Néprajzi Társaság – Néprajzi Múzeum


Gazda Klára


[Mari aristocrați în timpul trecător. Ramura de Ozun și rudenia familiei conților Mikes de Zăbala] Főnemesek a múló időben. A zabolai gróf Mikes nemzetség uzoni ága és rokonsági köre (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2020 Kriza János Néprajzi Társaság


Gagyi József


[Un om de modă veche într-o lume nouă. Viața lui Domokos Sztrátya] Régi ember új világban. Sztrátya Domokos életútja (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Vajda András


[Schimbarea structurii economice-culturale a unui sat din regiunea Mureș] Változó létformák vidéken. Egy Maros menti falu gazdasági-kulturális szerkezetének átalakulása (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2019 L'Harmattan – Kriza János Néprajzi Társaság


Salló Szilárd


[Schimbări în modul de viață al ciobanilor din Mădăraș-Ciuc la cumpăna secolelor XX-XXI] A csíkmadarasi juhászok életmódjának változása a 20–21. századok fordulóján (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Dimény Attila


[Efectele sociale și culturale ale modernizării la Târgu Secuiesc (1750–1944)] A polgárosodás társadalmi és kulturális hatásai Kézdivásárhelyen (1750–1944) (Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ)


2018 Kriza János Néprajzi Társaság


Szabó Lilla


[Relații interetnice în partea estică a județului Covasna. Comunitățile maghiare, române și țigane (rome) în satele harale, Pava și Peteni] Interetnikus kapcsolatok Felső-Háromszéken. Magyar–román–cigány együttélé


2018 Kriza János Néprajzi Társaság