Találatok száma: 17


Adorjáni Rudolf Károly


Lelkészi pályám emlékezete. Néprajzi tanulmányok (Kriza Könyvtár)


2023 Kriza János Néprajzi Társaság


Makkai-Ilkei Ildikó – Pozsony Ferenc (szerk.)


Ilkei Ferenc és családja levelezése (Kriza Könyvtár)


2023 Kriza János Néprajzi Társaság – Tortoma Könyvkiadó


Olosz Katalin (szerk.)


Nagyszalontai népballadák és epikus énekek 1912–1919


2018 Kriza János Néprajzi Társaság

A Folklore Fellows magyar osztálya nagyszalontai gyűjtőszövetségének hagyatékából összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin.


Kanyaró Ferenc


Erdélyi népballadák és epikus énekek 1892–1905. Kritikai kiadás


2015 Kriza János Néprajzi Társaság

Kanyaró Ferenc szétszóródott hagyatékát összegyűjtötte, szerkesztette, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Olosz Katalin.

Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzék és rezümék.

 


Szakál Anna (közzéteszi)


„Így nőtt fejemre a sok vadrózsa...” Levelek, dokumentumok Kriza János népköltészeti gyűjtőtevékenységének történetéhez (A Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai, 6 – Kriza Könyvtár)


2012 Kriza János Néprajzi Társaság – Magyar Unitárius Egyház

Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzékek és a rezümék.


Olosz Katalin (szerk.)


Fejezetek az erdélyi népballadagyűjtés múltjából (Kriza Könyvtár.)


2011 Az alábbi linkre kattintva letölthetők a tartalomjegyzékek és a rezümék.


Adorjáni Rudolf Károly


Pipe. Egy Kis-Küküllő menti unitárius falu száz éve. (Kriza Könyvtár.)


2011 Az alábbi linkre kattintva letölthető az előszó és a tartalomjegyzék.


Stuber György


Moldvai csángómagyar „síposok”. Dudakultúra a magyar nyelvterület legkeletibb részén, 1973–2010 (Kriza Könyvtár)


2010 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümé.


Olosz Katalin (közzéteszi)


Ne mondd, anyám, főd átkának. Dimény Mózesné Szabó Anna énekei. Szabéd, 1895–1896 (Kriza Könyvtár)


2009


Adorjáni Rudolf Károly


Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár)


2006 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümé.