Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár)

Adorjáni Rudolf Károly


Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között (Kriza Könyvtár)


2006 Az alábbi linkre kattintva letölthetők az előszó, a tartalomjegyzék és a rezümé.

Lukács Sándor ravai búcsúztatói 1930–1938 között

A halotti verses búcsúztató az unitáriusok lakta vidéken már a 17. századtól szokásban lehetett, és a többszöri egyházi tiltás ellenére néhol még ma is szokásban van. A lelkészek kezéből kikerülvén a mesterek és kántorok teendői közé tartozott. Mégis akadtak olyan lelkészek, akik nemcsak gyakorolták, hanem egyik szolgálati helyről a másikra magukkal vitték, ott meghonosították. Lukács Sándor esetében sem történt ez másképp, a világjárt unitárius pap felvállalta a ravai temetkezési szokások ezen mozzanatának a felügyeletét, éltetését. A kötet 92 – többnyire nevesített – búcsúztatót tartalmaz, de bemutatja a teljes halottas szokásrendszer összetettségét, a búcsúztató helyét és funkcióit ebben a rendszerben. Megismerhetjük azonban Lukács Sándor kalandos életútját is, valamint a Kis-Küküllő egyik mellékvölgyében fekvő Rava település rövid történetét.