Rólunk

A Kriza János Néprajzi Társaság 1990-ben alakult, a megalakulás éve óta fejt ki folyamatos és egyre bővülő tevékenységet Kolozsváron.

Alapfeladatok: szolgáltatás, könyvkiadás, érdekképvislet, kutatás

  • egyre bővülő könyvtárunk 1994-ben költözött jelenlegi székházunkba, ahol a könyvek mellett a legfrissebb szakmai periodikák is elérhetőek. Állományunk meghaladta a nyolcezret, ebben helyet kaptak az erdélyi és az egyetemes magyar néprajz kiemelkedő alkotásai. Ugyanitt helyeztük el és tettük hozzáférhetővé dr. Kós Károly, dr. Nagy Jenő, Szentimrei Judit, dr. Faragó József hagyatékát értékes könyvekkel

  • a dokumentációs tárunkban létrehozott archívum tartalmazza a hagyatékból származó, de még fel nem dolgozott anyagokat, recens gyűjtésekből származó hang- és képanyagokat, térképeket, adatbázisokat valamint itt kapott helyet a terepen folytatott kutatómunka eredményeként egy több ezer kéziratot tartalmazó adattár, több ezer fénykép, hang- és videokazetták, lejegyzett interjúk

  • mivelhogy a dokumentációs tárunkban elhelyezett fénykép- és negatívanyag egyre nagyobb mennyiségű és folyamatosan növekszik, elindítottuk ennek az anyagnak a digitalizálását, és ezzel a programmal összefüggésben folyamatban van az anyag internetes megjelenítése a Társaság honlapján

  • a KJNT fogja össze a hazai magyar néprajzos kutatókat és érdekképviseleti szervezetként felvállalja a tagság törekvéseinek képviseletét, konferenciákat, szakmai találkozókat szervezünk évi rendszerességgel

  • kiadói tevékenységünk eredményei: 30 évkönyv, 49 kötet a Kriza Könyvek, 15 kötet a Kriza Könyvtár és 13 kötet a Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ sorozatban, 43 egyéb kiadvány, periodikaként jelentetjük meg a KJNT Értesítőjét, amelynek eddig 16 évfolyama látott napvilágot. Elindítottuk a Néprajzi Egyetemi Jegyzetek sorozatot, eddig 10 kötet jelent meg. A Kultúra – közösség – kommunikáció sorozatunkban egy kötet látott napvilágot. Sikeresen együttműködünk a marosvásárhelyi Mentor Kiadóval, ahol munkatársaink, tagtársaink több néprajzi témájú könyve jelent meg a Kriza János Néprajzi Társaság Könyvtára sorozatban

  • több kutatási programot irányítunk belső és külső munkatársak, hazai és külföldi kutatók valamint diákok bevonásával. Kutatási célkitűzéseinket összehangoljuk a magyar néprajz és általánosságban véve a magyar társadalomtudományok törekvéseivel: Erdélyben és moldvai terepeken alapkutatásokat folytatunk, emellett részterületekre lebontott kutatásokat irányítunk. Ezekkel a kutatásokkal nagymértékben hozzájárulunk a változó népi és populáris kultúrákról formálódó tudományos kép hiteles kialakításához

Háttérintézményi tevékenység, oktatástámogatás

  • oktatási háttérintézményként a Babeş–Bolyai Tudományegyetem által fel nem vállalt feladatokat látjuk el, a KJNT székházában működő könyvtárat és dokumentációs tárat nem csak néprajzos, hanem irodalmár, nyelvész, történész és szociológus hallgatók is rendszeresen felkeresik, hasonlóan az itt megrendezésre kerülő, magyarországi és hazai tanárok, kutatók meghívását célzó, hiánypótló előadásokat is több szak diákja hallgatja

  • Társaságunk háttérintézményi tevékenységének fontos részét képezi a szakkollégiumi tevékenység támogatása: az érkező vendégtanároknak lehetőség szerint székházunkban biztosítunk szállást, itt tartják meg előadásaikat, illetve itt zajlanak az olvasószemináriumok is. Igyekszünk anyagiakkal is hozzájárulni a Szakkollégium költségvetéséhez. A szakkollégiumi tevékenység bizonyos részét összehangoltan szervezzük a szociológusok és politológusok hasonló jellegű programjaival

  • a KJNT alapító tagja a Kolozsvári Magyar Egyetemi Intézetnek (KMEI), amelynek vállalt feladatai közé tartozik a kolozsvári állami egyetemeken folyó magyar nyelvű oktatás támogatása

 

A KJNT Életműdíjasai

2012 – Daczó Árpád (P. Lukács OFM)
2013 – Kovács Piroska
2014 – dr. Almási István
2015 – Szentimrei Judit
2016 – Kallós Zoltán
2017 – Albert Ernő
2017 – dr. Barabás László
2017 – Ráduly János
2018 – dr. Gazda Klára
2019 – Halász Péter
2022 – Márton Béla

2022 – Dukrét Géza