Despre editură

 

De la bun început, editarea de cărți a fost o activitate principală a Asociației. Editura „Kriza János” Néprajzi Társaság și-a început activitatea în anul 1991, însă înființarea oficială a fost în anul 1995.

Anual sunt editate mai multe volume, care asigură prezentarea ultimelor rezultate ale cercetării etnografice maghiare din România și a activității cercetătorilor din domeniu. Fiind o instituție afiliată Departamentului de Etnografie și Antropologie Maghiară al Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (Centrul de Cercetare Etnografică „Kriza János”), o mare parte a manuscriselor și a autorilor provin din rândul profesorilor, doctoranzilor, masteranzilor dar și a studenților. În același timp sunt publicate și materialele altor profesori, doctoranzi și studenți ai universităților cu profil de științe culturale și sociale (Facultatea de Sociologie şi Asistență Socială – UBB, Facultatea de Istorie și Filosofie – UBB, Universitatea de Vest din Timișoara, Departamentul de Științe Sociale Aplicate – Universitatea „Sapientia” Târgu-Mureș, Departamentul de Științe Sociale – Universitatea „Sapientia” Miercurea-Ciuc). O parte dintre autori sunt profesori, studenți și cercetători ai universităților, școlilor doctorale și ai instituțiilor de specialitate din străinătate (Ungaria, Slovacia, Ucraina, Serbia, Finlanda, Estonia, Suedia), asigurându-se astfel un context internațional în care să existe un schimb de cunoaștere și idei.

Editorii și coordonatorii publicațiilor provin din rândul cercetătorilor Asociației Etnografice „Kriza János”, a profesorilor Departamentului de Etnografie și Antropologie Maghiară, cât și a specialiștilor domeniului de studii culturale din țară și din străinătate. Acești specialiști aparțin unor universități, academii și instituții de cercetare de renume. În urma conferințelor internaționale organizate, prelegerile susținute sunt publicate în limbile engleză sau franceză, iar o altă parte sunt publicate în mai multe limbi (franceză, română, maghiară).

Colecția Évkönyv [Colecția Anuarul AEKJ] conține, de obicei, materialul anumitor conferințe naționale și internaționale (30 volume). În colecția Kriza Könyvek [Colecția Cărți Kriza] sunt publicate rezultatele muncii de teren, studii și interpretări (49 volume). Colecția Kriza Könyvtár [Colecția Biblioteca Kriza] prezintă surse și texte folclorice (15 volume). Volumele seriei Néprajzi Egyetemi Jegyzetek [Cursuri Universitare de Etnografie], lansată în 2006, sunt utilizate ca manuale în învățământul etnografic universitar din Cluj și Ungaria (10 volume). În 2018 a apărut o colecție nouă, denumită Dissertationes Ethnographicæ Transylvanicæ (13 volume), care prezintă teze de doctorat, lucrări de bază etnografice și antropologice. Pe lângă acestea, în cadrul AEKJ apar și importante lucrări de istoria științei și teoria științei, volume speciale, bibliografii publicate în afara seriilor, care în multe cazuri sunt urmarea unor colaborări cu alte instituții și edituri. Asociația a cooperat, de asemenea, cu fosta Editura Mentor din Târgu-Mureș, rezultând o serie de lucrări etnografice în seria Biblioteca Asociației Etnografice „Kriza János”. Colecția Értesítő [Buletinele AEKJ] au fost editate sub formă de volume separate, dar totodată și sub formă de periodice (16 volume).

Publicațiile ajung la toate instituțiile importante de etnografie din România și Ungaria, departamente universitare, institute de cercetare, muzee și biblioteci specializate. Aceste volume pot fi regăsite și în bibliotecile publice naționale și județene, biblioteci de specialitate. Publicațiile recente sunt prezentate la sediul organizației și la alte instituții partenere și pe pagina de Facebook al Asociației. Versiunea digitală a publicațiilor este disponibilă începând cu anul 2016 în Colecția Textelor Online (baza de date pentru editură și cercetători), unde poate fi căutată după titlu, autor, subiect, anul publicării sau localitate, iar cărțile și studiile sunt disponibile în format PDF. În plus, aceasta servește ca bază de date de cercetare cu informații despre cercetătorii care publică în cadrul Editurii.

 

Referenți științifici

 

dr. Apjok Vivien etnograf, lector universitar (Universitatea din Szeged, Szeged)

dr. Czégényi Dóra Andrea etnograf, lector universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Balogh Balázs etnograf, director (Institutul de Etnografie a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapest)

dr. Bottoni, Stefano istoric, docent universitar (Universitatea din Firenze, Firenze)

dr. Fügedi János etnomuzicolog și etnocoregraf (Institutul de Muzicologie a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapest)

dr. Gagyi József etnograf, profesor universitar (Universitatea Sapientia, Departamentul de Științe Sociale Aplicate, Târgu-Mureș)

dr. Gatti Beáta etnograf, lector invitat (Universitatea din Szeged, Szeged)

dr. Gazda Klára etnograf, conferențiar universitar pensionat (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Györgyi Erzsébet etnograf, muzeolog și consilier principal pensionat, președinte (Muzeul Etnografic, Budapest – Asociația Maghiară de Jocuri "Kiss Áron", Budapest)

dr. Hermann Róbert istoric, consilier principal, secretar științific-adjunct (Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest)

Hochbauer Gyula pedagog, președinte (Asociaţia Culturală Maghiară din cele şapte sate, Săcele)

dr. Ilyés Sándor etnograf, secretar științific (AEKJ, Cluj)

dr. Jakab Albert Zsolt etnograf, președinte (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale – AEKJ, Cluj)

dr. habil. Kemecsi Lajos etnograf, director (Muzeul Etnografic, Budapest)

dr. Keményfi Róbert etnograf, profesor universitar, șef-catedră (Universitatea din Debrecen, Catedra de Etnografie, Debrecen)

dr. Keszeg Vilmos etnograf, profesor universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Kinda István etnograf, muzeolog principal (Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe)

dr. Kisbán Eszter etnograf, profesor emerit (Universitatea din Pécs, Pécs)

dr. Kiss Dénes sociolog, lector universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, Catedra de, Cluj)

dr. Kotics József etnograf, docent universitar, șef-departament  (Universitatea din Miskolc, Departamentul de Antropologie Culturală și Vizuală, Miskolc)

dr. Mohay Tamás etnograf, profesor universitar, șef-departament (Universitatea „Eötvös Loránd”, Institutul de Etnografie, Budapest)

Olosz Katalin etnograf (Târgu-Mureș)

dr. P. Dombi Erzsébet lingvist și om de litere

dr. Péntek János lingvist, profesor universitar, academician (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Maghiară şi Lingvistică Generală, Filiala din Cluj a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Institutul Lingvistic „Szabó T. Attila”, Cluj)

dr. Peti Lehel etnograf, cercetător științific gr. I (Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităților Naționale, Cluj)

dr. Pócs Éva etnograf, profesor emerit (Universitatea din Pécs, Pécs)

dr. Pozsony Ferenc etnograf, profesor universitar, academician (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Richter Pál muzicolog, director, șef-catedră, conferențiar universitar (Institutul de Muzicologie a Academiei Maghiare de Ştiinţe – Universitatea „Liszt Ferenc”, Budapest)

dr. Sárkány Mihály etnolog, cercetător senior (Institutul de Etnografie a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapest)

dr. Simon András etnograf, conferențiar universitar (Universitatea din Szeged, Szeged)

dr. Sălăgean, Tudor istoric, director (Muzel Etnografic al Transilvaniei, Cluj)

dr. Szabó Árpád Töhötöm etnograf, conferențiar universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Szacsvay Éva etnograf, muzeolog (Muzeul Etnografic, Budapest)

dr. Szikszai Mária etnograf, lector universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Szilágyi Miklós etnograf, cercetător (Institutul de Etnografie a Academiei Maghiare de Ştiinţe, Budapest)

dr. Szőcs Levente etnograf, muzeolog (Muzeul Tarisznyás Márton, Gheorgheni)

dr. Sztáncsuj Sándor József arheolog, muzeolog (Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe)

dr. habil. Tánczos Vilmos etnograf, profesor universitar (Universitatea „Babeş–Bolyai”, Facultatea de Litere, Institutul de Etnografie şi Antropologie Maghiară, Cluj)

dr. Tóth-Bartos András istoric, muzeolog (Muzeul Național Secuiesc, Sfântu Gheorghe)

dr. Tóth Zsombor istoric literar, cercetător principal, secretar științific, (Institutul de Științe Literare a Academiei Maghiare de Științe, Budapest)

dr. Vajda András etnograf, docent universitar (Universitatea Sapientia, Departamentul de Științe Sociale Aplicate, Târgu-Mureș)

dr. Verebélyi Kincső etnograf, profesor universitar (Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapest)

 

Modul de atragere propuneri manuscrise și procedura de evaluare și recenzare (peer-review) al editurii „Kriza János” Néprajzi Társaság

Editura ”Kriza János” Néprajzi Társaság a asumat misiunea de a publica și de a promova cărți de specialitate în domeniul etnografiei, antropologiei și științelor sociale, contribuind la dezvoltarea cercetarea etnografică și antropologică în România și Europa Centrală.

Editura se adresează deopotrivă unui public specializat dar și unui public mai larg, interesat de acest domeniu și tematicile sale specifice. Proveniența manuscriselor este diversă, acestea includ disertații de doctorat susținute în școlile doctorale de istorie și studii culturale (etnografie, antropologie culturală) din țară și din străinătate (Universitatea „Babeș–Bolyai”, Eötvös Loránd University, Debrecen University), prelegeri și comunicări susținute la conferințe naționale și internaționale, materialele cercetărilor etnografice și de teren, textele cercetărilor de folclor, studii rezultate în proiecte de cercetare comune cu instituții naționale și internaționale.

Editura publică lucrările cercetătorilor științifici din cadrul Asociației Etnografice ”Kriza János” (AEKJ), care reprezintă adesea rezultatele proiectelor de cercetare desfășurate individual sau colectiv, dar cu același interes publică lucrările altor cercetători externi, atât din țară, cât și din străinătate.

Call-uri de atragere sunt publicate pe site-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook și pe rețelele de specialitate. Editura lansează periodic apeluri pentru lucrări tematice, apeluri publice pe rețelele de specialiști. Publicarea unor lucrări valoroase a contribuit la sporirea vizibilității editurii, fiind considerată un reper în domeniul său de activitate, primind astfel propuneri de manuscrise pentru publicare de la specialiști recunoscuți la nivel internațional și în afara apelurilor lansate pentru lucrări de specialitate.

Nu în ultimul rând, propunerile de manuscrise sunt atrase în cadrul unor colaborări cu alte edituri, parteneriate și proiecte de cercetare științifică cu universități și institute de cercetare similare, în care sunt implicați cercetătorii AEKJ.

Manuscrisele depuse de autori la Editura „Kriza János” Néprajzi Társaság sunt evaluate de editorii și coordonatorii de colecții pentru a vedea dacă acestea corespund orientării editurii, și dacă respectă standardele de calitate editorială cât și cele de redactare a publicațiilor științifice.

După această verificare, manuscrisele pentru care se demarează procesul de peer review sunt transmise referenților editurii spre evaluare. Referenții sunt aleși din consiliul editorial sau din rândul colaboratorilor editurii, cu expertiză în domeniul abordat de lucrare.

Fiecare referent analizează independent textul propus spre publicare. Evaluarea se face de către referenți după următoarele criterii de evaluare a calității științifice: 1. calitatea informației, cu referire la corectitudinea conceptuală a lucrării; 2. contribuția originală a lucrării și gradul de noutate; 3. claritatea obiectivelor științifice ale lucrării; 4. calitatea metodologiei, acolo unde există sau este necesară; 5. credibilitatea rezultatelor și claritatea acestora în cadrul lucrărilor de cercetare; 6. calitatea bibliografiei și existența referințelor pentru orice publicație sau volum cu caracter științific; 7. originalitate, profunzime, contribuție științifică; 8. calitatea redactării și exprimării; 9. alte criterii avute în vedere de referent.

Evaluarea științifică este finalizată în cel puțin unul dintre următoarele moduri: 1. acceptare, 2. acceptare cu modificări, 3. retrimitere pentru evaluare după rescriere sau 4. respingere. Dacă un referent respinge manuscrisul, dar altul îl acceptă, manuscrisul este evaluat de un al treilea referent sau de editorul responsabil cu procesul de peer-review, care va avea drept de veto și va lua decizia finală. Dacă manuscrisul este acceptat cu modificări, vor fi cerute modificări de la autor. Referenții comunică editurii decizia și, după caz, observațiile și exigențele lor, care trebuie îndeplinite ca și condiții pentru publicare. Editorul responsabil transmite autorului decizia referentului și, în cazul în care referenții au convenit asupra acceptării spre publicare, dar recomandă modificări ale textului, acesta este trimis înapoi autorului pentru a efectua modificări. După ce modificările solicitate sunt realizate, textul sau abstractul și fragmentele semnificative se întorc la aceiași referenți, pentru a-și transmite decizia finală.

Referenții tratează conținutul manuscrisului drept confidențial. Cei care au acces la conținutul materialului au obligația de a păstra confidențialitatea și de a nu-l folosi în mod necorespunzător. Procesul de recenzie asigură tuturor autorilor șanse egale de publicare a manuscrisului lor. Acceptarea și programarea pentru publicare a lucrărilor nu este împiedicată de criterii adăugate ulterior sau de proceduri suplimentare care nu erau înscrise inițial în procesul de recenzie.

După parcurgerea acestor etape se ia o decizie cu privire la publicare, iar autorii sunt înștiințați prin e-mail și/sau telefon. Întregul proces de peer-review este coordonat de către un redactor/editor responsabil care asigură anonimatul autorilor și a lectorilor.

 

Distribuția cărților

Cărțile editate de Asociația Etnografică "Kriza János" pot fi cumpărate la sediul asociației sau la Idea Könyvtér (Bul. 21. Decembrie nr. 14.). În Ungaria cărțile pot fi comandate online prin Xantusz Könyv și prin rețeaua Bookline.