[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 17. Generations, Researches, Imprints.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok

Ilyés Sándor – Jakab Albert Zsolt – Szabó Á. Töhötöm (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 17. Generations, Researches, Imprints.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 17. Nemzedékek, kutatások, lenyomatok


2009 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.