[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 16. The Missing Soldier.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona

Ilyés Sándor – Keszeg Vilmos (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographical Society Nr. 16. The Missing Soldier.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 16. Az eltűnt katona


2008 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.