[This Stone was Bestowed... Spaces of Commemoration in Cluj (1440–2022)] Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022) (Documenta et Studia Minoritatum)

Jakab Albert Zsolt


[This Stone was Bestowed... Spaces of Commemoration in Cluj (1440–2022)] Piatra aceasta a fost așezată... Locurile memoriei din Cluj (1440–2022) (Documenta et Studia Minoritatum)


2022 Asociația Etnografică „Kriza János” – Institutul pentru Studierea Problemelor Minorităţilor Naţionale