[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 20. The History of the Etnography. Institutions, Researchers, Researches.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20.  A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások

György V. Imola – Keszeg Vilmos – Tekei Erika (eds.)


[Yearbook of the Kriza János Etnographic Society Nr. 20. The History of the Etnography. Institutions, Researchers, Researches.] Kriza János Néprajzi Társaság Évkönyve 20. A néprajztudomány története. Intézmények, kutatók, kutatások


2012 By clicking the following link, you can read the Contents and the Abstract.