[Buletinul Asociaţiei Etnografice Kriza János. Vol. XI. Nr. 1–2. Viflaimul din Ozun în 1942 şi 1943.] Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XI. évf. 1–2. sz.

Faragó József


[Buletinul Asociaţiei Etnografice Kriza János. Vol. XI. Nr. 1–2. Viflaimul din Ozun în 1942 şi 1943.] Uzoni betlehemes 1942-ben és 1943-ban. A Kriza János Néprajzi Társaság Értesítője. XI. évf. 1–2. sz.


2001